Sorg och död

När en människa som står oss nära dör berörs vi djupt. Sorgen efter en anhörig eller nära vän är en långvarig process, ett sorgearbete, som bör få ta sin tid och har sina olika skeden. Man kan sörja på många olika sätt, men smärtan bör få komma till uttryck. Sorgen och smärtan berättar att vi ännu älskar den som inte mera finns hos oss.  

Om du behöver stöd genom samtal kan du kontakta någon av våra präster eller diakoniarbetare.

I församlingarna ordnas sorgegrupper där man i förtroende tillsammans med andra i samma livssituation får dela de känslor och tankar som uppstår genom sorgen. Grupperna leds av diakoniarbetare och präster. 

 

 

Ljus som ryker
Fågel som flyger över vatten.
kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Skriftskolpräst

kaplan (tjänstledig t.o.m. 22.02.2019)
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
tf. kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
församlingspastor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
ledande diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan10
02770 Esbo
församlingspastor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Kyrkoherdens vikarie 1.1-31.3.2019, kyrkoherde 1.4.2019 -
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Jag är Kira Ertman,

ny kyrkoherde i Esbo svenska församling, först som vikarie och fr.o.m. 1.4.2019 ordinarie.

Tidigare har jag jobbat som ledare på barnens sommarläger och som kassachef i en matbutik. Präst har jag varit i snart elva år.

Jag är född i Helsingfors.

Min favoritfärg är lila.

Mina favoritidrottsgrenar är orientering och simning.

Jag skulle vilja resa till USA för att träffa vänner där.

Psalm som jag tycker om är nr. 32 eftersom julen är min favorithögtid.

Som barn ville jag bli lärare.

Min favoritdoft är doften av bastu.

I mitt kylskåp finns alltid mjölk och fetaost.

Min favoritlast är att dricka Pepsi Max.

diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo