Sorg och död

När en människa som står oss nära dör berörs vi djupt. Sorgen efter en anhörig eller nära vän är en långvarig process, ett sorgearbete, som bör få ta sin tid och har sina olika skeden. Man kan sörja på många olika sätt, men smärtan bör få komma till uttryck. Sorgen och smärtan berättar att vi ännu älskar den som inte mera finns hos oss.  

Om du behöver stöd genom samtal kan du kontakta någon av våra präster eller diakoniarbetare.

I församlingarna ordnas sorgegrupper där man i förtroende tillsammans med andra i samma livssituation får dela de känslor och tankar som uppstår genom sorgen. Grupperna leds av diakoniarbetare och präster. 

 

 

Hjälp och råd

När en närstående avlider finns det många praktiska ärenden, byråkrati och dokument som ska skötas mitt i sorgen. I webbtjänsten När en närstående avliderÖppna länk i ny flik, får du samlad information och vägledning. Det är Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som upprätthåller webbtjänsten. 

Ljus som ryker
Fågel som flyger över vatten.

Tag kontakt

kaplan, vik. kyrkoherde 24.7-29.10.2024
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
kaplan, tjänstledig - 30.11.2024
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Kontaktperson för frivilligverksamhet, kontaktperson i regnbågsfrågor

församlingspastor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
ledande diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Kontaktperson i regnbågsfrågor, frivilligverksamhet

diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
kyrkoherde, tjänstledig 24.6-29.10.2024
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo