Bröllopsarrangemang

Möte med vigselförrättaren

Vilken präst som helst i den evangelisk-lutherska eller anglikanska kyrkan kan viga till äktenskap. Oftast bokar man sin egen församlings präst. I Esbo sker bokningarna vid Esbo församlingars servicecentral.

Om ni väljer en "egen" präst, är det bra att ge hans/hennes kontaktuppgifter till dem som bokar vigsel- och festplats och sköter övriga arrangemang, så att olika praktiska frågor kan skötas smidigt. Brudparet och vigselprästen träffas för vigselsamtal före vigseln och komma överens om alla detaljer vid förrättningen.

Vittnen

Vid vigseln bör två vittnen, vilkas namn antecknas i vigselintyget, vara närvarande. Om brudparet önskar det kan vigseln också förrättas i församlingens lokaliteter med två av församlingens medarbetare som vittnen.

Vigselmusiken

Vigselmusiken ska diskuteras med en församlingskantor. I valet av musik bör man beakta vigselns gudstjänstkaraktär. Kantorn ansvarar för orgelmusiken och ackompanjemanget av psalmer som ingår i förrättningen. Annan slags musik ska man komma överens om skilt.

Vigselmusiken kan variera, oftast är preludiet och postludiet en marsch, men också annan musik som passar i kyrkorummet går bra. De populäraste bröllopsmarscherna är bl.a. Kuulas, Mendelssohns och Melartins marscher.

Vanligtvis hör också minst en psalm till vigselprogrammet, t.ex. vigselpsalmerna nr 235-237 i psalmboken, men om brudparet önskar det kan också andra psalmer användas. Psalmerna finns på webbplatsen Psalmboken på webben.

Bröllopsgästerna

Bröllopsgästerna bör komma till kyrkan i god tid innan vigseln börjar. Enligt gammal tradition sätter sig brudens släktingar och vänner på kyrkans vänstra sida från dörren sett och brudgummens släktingar och vänner på den högra sidan. Ordningen ska naturligtvis tillämpas flexibelt.

Det rekommenderas att bröllopsgästerna sätter sig i den främre delen av kyrkan. De närmaste släktingarna sitter på de första bänkraderna. När vigseln börjar och brudparet stiger in i kyrkan stiger bröllopsgästerna upp. Under vigselförrättningen sitter gästerna och stiger upp igen när brudparet går ut ur kyrkan.

Välsignelse av äktenskap

Ett civiläktenskap kan välsignas kyrkligt. Tilläggsinformation om välsignelsen får du i din hemförsamling eller på servicecentralen.

Bröllopsfesten

Efter vigseln ordnar man oftast en bröllopsfest. Festen kan hållas hemma, på restaurang, i en festlokal eller på församlingsgården, beroende på bröllopsgästernas antal och på vilka önskemål man har.

På bröllopsfesten kan man bjuda på kaffe och bröllopstårta. När man planerar serveringen bör man förutom kostnaderna också räkna ut hur lång tid festen kan ta. Matservering med köer kan ta mycket tid. Bordsplaceringen är oftast bestämd på förhand. Gästernas platser kan t.ex. visas med placeringskort. Närmast brudparets bord placeras vanligtvis brudgummens och brudens föräldrar och far- och morföräldrar. Om vigselprästen har bjudits på festen ska man reservera plats för honom/henne vid föräldrarnas bord.

Brudens föräldrar eller både brudens och brudgummens föräldrar tar emot gästerna. Det är en allmän sed är att höja en skål till brudparet. När brudens far gör det hälsar han samtidigt ännu en gång gästerna välkomna. Före eller efter det gratulerar gästerna brudparet.

Det lönar sig att tänka noga på allt som ska ingå i programmet. Det finns många vackra bröllopsseder, men alla kanske inte behöver rymmas med på samma bröllopsfest. Festprogrammet består vanligen av tal, musik, gemensam sång och kanske en ceremoni då brudparet skär upp bröllopstårtan. Brudparet avlägsnar sig från bröllopsfesten när största delen av serveringen och programmet är avklarade. Innan de åker tar de avsked av de närmaste släktingarna, men vanligtvis inte av de andra gästerna.

Det är spännande och roligt att planera ett bröllop – passa på och njut av både förberedelserna och själva festen! Ett felfritt och exklusivt program är inte det viktigaste – huvudsaken är hjärtevärmen och känslan av gemenskap.

Bröllopsarrangemang