Äktenskap för par av samma kön

Kyrkor och utrymmen för vigsel och välsignelse

Esbo svenska församling och de finska församlingarna Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Leppävaaran seurakunta, Olarin seurakunta och Tapiolan seurakunta har öppnat sina kyrkorum för vigsel och välsignelse av samkönade par. Så kallade regnbågsvigslar är möjliga i alla de kyrkor och kapell som används av de här församlingarna, t.ex. Esbo domkyrka, Alberga kyrka, Hagalunds kyrka, Karabacka kapell, Olars kyrka, Otnäs kapell och Uuttu.

Bokning av utrymme
Bokningen sker vid Esbo församlingars servicecentral.

Hindersprövning
Hindersprövningen kan göras vid Esbo församlingars servicecentral.

För att boka vigselförrättare; präst kan man kontakta Esbo svenska församlings kyrkoherde, Kira Ertman.

Esbo svenska församlings kontaktpersoner i regnbågsfrågor är kaplan, Heidi Jäntti och diakoniarbetare Ani Iivanainen.

Kontakt till präster som viger och välsignar samkönade par i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland (nätsida på finska).

Det är också möjligt för par av samma kön att ingå äktenskap vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (sedan 1.3.2017).

Förbön för par av samma kön som ingått äktenskap

Alla kyrkor och kapell i Esbo kan bokas för förbönstillfällen. Paret kan be en präst eller annan församlingsanställd att be tillsammans med dem och deras inbjudna gäster också vid en bröllopsfest som hålls på någon annan plats.

I förbönen tackar man Gud för kärleken och livets gåvor samt ber om kraft för makarna att visa respekt för varandra. Förbönen är de kristnas sätt att i alla livssituationer bli stilla inför Gud och uppleva accepterande och kärlek.

Det finns inget officiellt förbönsformulär. En församlingsanställd kan be fritt ur hjärtat eller använda sig av material ur kyrkans bönetradition. Paret och den församlingsanställda kan tillsammans fundera på hur förbönen kunde utformas så att den passar just dem.

Förbön vid gudstjänsten
Om man önskar att man i församlingens gudstjänst ska be för alla de par som ämnar ingå äktenskap kan man kontakta Esbo församlingars servicecentral.

Bokning av förbön
Bokningen sker vid Esbo församlingars servicecentral.

 

Äktenskap för par av samma kön