Äktenskap för par av samma kön

Par av samma kön kan från 1.3.2017 ingå äktenskap vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Frågor och svar om äktenskapssynen i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Förbön för par av samma kön som ingått äktenskap

Alla kyrkor och kapell i Esbo kan bokas för förbönstillfällen. Paret kan be en präst eller annan församlingsanställd att be tillsammans med dem och deras inbjudna gäster också vid en bröllopsfest som hålls på någon annan plats.

I förbönen tackar man Gud för kärleken och livets gåvor samt ber om kraft för makarna att visa respekt för varandra. Förbönen är de kristnas sätt att i alla livssituationer bli stilla inför Gud och uppleva accepterande och kärlek.

Det finns inget officiellt förbönsformulär. En församlingsanställd kan be fritt ur hjärtat eller använda sig av material ur kyrkans bönetradition. Paret och den församlingsanställda kan tillsammans fundera på hur förbönen kunde utformas så att den passar just dem.

Förbön vid gudstjänsten
Om man önskar att man i församlingens gudstjänst ska be för alla de par som ämnar ingå äktenskap kan man kontakta Esbo församlingars servicecentral.

Hindersprövning
Hindersprövningen kan göras vid Esbo församlingars servicecentral.

Bokning av förbön
Bokningen sker vid Esbo församlingars servicecentral.

Äktenskap för par av samma kön