Ett stort och innerligt tack till alla de Esbobor som skänkt basvaror och förnödenheter till ukrainska krigsflyktingar

För tillfället tas varken kläder, skor eller övriga donationer emot i kyrkans utrymmen.

Kyrkans Utlandshjälp har en insamling för att hjälpa ukrainare 

Kriget i Ukraina medför en humanitär katastrof; människor som är kvar i krigszonen och människor på flykt. Kyrkans Utlandshjälp, KUH är en av många organisationer som har erfarenhet av krishjälp och kan handla raskt.

Här kan du läsa om den hjälp som Kyrkans Utlandshjälp ger Ukraina och hur du kan bidra till den hjälpen.

Hur ditt bidrag har betydelse, hur stor del av det som går till själva hjälpinsatsen och om bidraget kommer fram får du svar på här. 

 

Missionsförbundens insamlingar till förmån för drabbade i Ukraina

Finska Missionssällskapet

Mediamission Budbärarna (finsk sida)

Missionsföreningen Såningsmannen (finsk sida)

Esbo församlingar är en del av den världsvida kyrkan

De lutherska församlingarna i Esbo och alla deras församlingsmedlemmar är genom sin egen kyrka också en del av det stora internationella nätverket – den världsvida kyrkan. Det här nätverket i hela sin mångfald hittar vi i olika delar i världen, i städer och byar. Vi når det både när vi tar oss fram längs motorvägarna och på små stigar i väglös terräng.

Vi verkar genom olika projekt och sänder ut arbetare som verkar inom våra systerkyrkor och i kristna organisationer, Enligt vår kristna tro delar vi med oss av resurser, erfarenheter och av vår egen tro.

Församlingarna i Esbo håller hela tiden kontakt med den världsvida kyrkan. Vårt dagliga liv har också förändrats genom att vi genom invandrarna och de asylsökande hela tiden har den världsvida kyrkan mitt ibland oss på ett helt nytt sätt.

I Esbo verkar den världsvida kyrkan med Guds hjälp och genom sina medlemmar.

Internationell diakoni är utvecklingssamarbete, katastrof- och flyktinghjälp samt mellankyrkligt samarbete. Genom den internationella diakonin kan vi stöda hjälpbehövande i hela världen.

En cafékärra i Nepal
En kyrka ute på en ö med bergstoppar och himmel i bakgrunden.

Tag kontakt

kyrkoherde, tjänstledig 24.6-29.10.2024
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
kaplan, vik. kyrkoherde 24.7-29.10.2024
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo