Donera basvaror och förnödenheter

Esbobor som vill hjälpa ukrainska krigsflyktingar kan föra förnödenheter till Olars kyrka. De insamlade förnödenheterna distribuerats vidare till kriscentret i Vallgård i Helsingfors och verksamhetsstället i Mattby, Esbo.

Bakom hjälpinsamlingen står alla sex församlingar inom Esbo kyrkliga samfällighet.

Vad kan man donera?

Det behövs särskilt torrskaffning.

Till exempel förpackningar på högst 1 kg:

  • med, ris, grötflingor, makaroni, bönor, linser
  • konserver i pappförpackning, knäckebröd, påssoppor där endast vatten tillsätts
  • salta-, smörgås-, och digestivekex
  • små förpackningar med te och salt.

Man kan också donera:

  • sanitetsbindor, blöjor
  • wc- och hushållspapper
  • hygienartiklar som tandkräm, shampo, tandborstar, rakhyvlar, vadd.

När och var donerar man?

Olars kyrka är öppen dagtid.

  • Mån–fre kl. 10–16.
  • Söndagar kl. 9–15. (Högmässa i kyrkan kl. 10).

Det man hämtar med sig tas emot av vaktmästaren i aulan. Kyrkans adress är Frälsehemmansgränden 1, 02200 Esbo.

Välkommet med handarbetstillbehör

Handarbetstillbehör, garn, virknålar mm. kan doneras till Esbo stads hjälpcenter för ukrainska krigsflyktingar, i Vallberget. 

Det är också välkommet med tyg, pärlor och tillbehör för smyckestillverkning. 

Donationerna lämnas in i Olars kyrka på samma sätt som basförnödenheter. Märk donationen med "handarbetstillbehör".

Kyrkans Utlandshjälp har startat en insamling för att hjälpa ukrainare 

Kriget i Ukraina medför en humanitär katastrof; människor som är kvar i krigszonen och människor på flykt. Kyrkans Utlandshjälp, KUH är en av många organisationer som har erfarenhet av krishjälp och kan handla raskt.

Här kan du läsa om den hjälp som Kyrkans Utlandshjälp ger Ukraina och hur du kan bidra till den hjälpen.

Hur ditt bidrag har betydelse, hur stor del av det som går till själva hjälpinsatsen och om bidraget kommer fram får du svar på här. 

 

Missionsförbundens insamlingar till förmån för drabbade i Ukraina

Finska Missionssällskapet

Mediamission Budbärarna (finsk sida)

Missionsföreningen Såningsmannen (finsk sida)

Finlands evangelisk-lutherska Folkmission (finsk sida)

Esbo församlingar är en del av den världsvida kyrkan

De lutherska församlingarna i Esbo och alla deras församlingsmedlemmar är genom sin egen kyrka också en del av det stora internationella nätverket – den världsvida kyrkan. Det här nätverket i hela sin mångfald hittar vi i olika delar i världen, i städer och byar. Vi når det både när vi tar oss fram längs motorvägarna och på små stigar i väglös terräng.

Vi verkar genom olika projekt och sänder ut arbetare som verkar inom våra systerkyrkor och i kristna organisationer, Enligt vår kristna tro delar vi med oss av resurser, erfarenheter och av vår egen tro.

Församlingarna i Esbo håller hela tiden kontakt med den världsvida kyrkan. Vårt dagliga liv har också förändrats genom att vi genom invandrarna och de asylsökande hela tiden har den världsvida kyrkan mitt ibland oss på ett helt nytt sätt.

I Esbo verkar den världsvida kyrkan med Guds hjälp och genom sina medlemmar.

Internationell diakoni är utvecklingssamarbete, katastrof- och flyktinghjälp samt mellankyrkligt samarbete. Genom den internationella diakonin kan vi stöda hjälpbehövande i hela världen.

En cafékärra i Nepal
En kyrka ute på en ö med bergstoppar och himmel i bakgrunden.

Tag kontakt

kyrkoherde
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
kaplan, tjänstledig t.o.m. 31.12.2023
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo