Åtta dagar av bön  - den ekumeniska böneveckan 2022

I denna bräckliga och osäkra värld spanar vi efter ett ljus, en stråle av hopp fjärran ifrån. När vi är omgivna av ondska längtar vi efter godhet. Med de orden bjuder böneveckan oss till reflektion med början den 18 januari. Den ekumeniska böneveckan för kristen enhet pågår till 25 januari.

Böneveckans innehåll, texter, böndagsplakat och böner hittar du här, samt en hälsning av republikens president, Sauli Niinistö.

Esbo församlingar är en del av den världsvida kyrkan

De lutherska församlingarna i Esbo och alla deras församlingsmedlemmar är genom sin egen kyrka också en del av det stora internationella nätverket – den världsvida kyrkan. Det här nätverket i hela sin mångfald hittar vi i olika delar i världen, i städer och byar. Vi når det både när vi tar oss fram längs motorvägarna och på små stigar i väglös terräng.

Vi verkar genom olika projekt och sänder ut arbetare som verkar inom våra systerkyrkor och i kristna organisationer, Enligt vår kristna tro delar vi med oss av resurser, erfarenheter och av vår egen tro.

Församlingarna i Esbo håller hela tiden kontakt med den världsvida kyrkan. Vårt dagliga liv har också förändrats genom att vi genom invandrarna och de asylsökande hela tiden har den världsvida kyrkan mitt ibland oss på ett helt nytt sätt.

I Esbo verkar den världsvida kyrkan med Guds hjälp och genom sina medlemmar.

Internationell diakoni är utvecklingssamarbete, katastrof- och flyktinghjälp samt mellankyrkligt samarbete. Genom den internationella diakonin kan vi stöda hjälpbehövande i hela världen.

En cafékärra i Nepal
En kyrka ute på en ö med bergstoppar och himmel i bakgrunden.

Tag kontakt

kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo