Esbo församlingar är en del av den världsvida kyrkan

De lutherska församlingarna i Esbo och alla deras församlingsmedlemmar är genom sin egen kyrka också en del av det stora internationella nätverket – den världsvida kyrkan. Det här nätverket i hela sin mångfald hittar vi i olika delar i världen, i städer och byar. Vi når det när både när vi tar oss fram längs motorvägarna och på små stigar i väglös terräng.

Vi verkar genom olika projekt och sänder ut arbetare som verkar inom våra systerkyrkor och i kristna organisationer, Enligt vår kristna tro delar vi med oss av resurser, erfarenheter och av vår egen tro.

Församlingarna i Esbo håller hela tiden kontakt med den världsvida kyrkan. Vårt dagliga liv har också förändrats genom att vi i dag genom invandrarna och de asylsökande hela tiden har den världsvida kyrkan mitt ibland oss på ett helt nytt sätt.

I Esbo verkar den världsvida kyrkan med Guds hjälp och genom sina medlemmar.

Internationell diakoni är utvecklingssamarbete, katastrof- och flyktinghjälp samt mellankyrkligt samarbete. Genom den internationella diakonin kan vi stöda hjälpbehövande i hela världen.

En vuxen som håller i ett mörkhyat barns hand.

Tag kontakt

kaplan, tjänstledig
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Konfirmandpräst