Välkommen till kyrkan!

 

Esbo församlingar gör under perioden 16.3-31-5.2020 inskränkningar i sin verksamhet för att skydda riskgrupperna och förhindra spridning. Enligt biskoparnas beslut avbryts gudstjänsterna som offentliga tillställningar tills vidare. En gudstjänst per söndag/helgdag hålls som predikogudstjänster,så att endast de som förrättar gudstjänsten är närvarande. Gudstjänsterna strömmas och sänds på webben, i första hand på Esbo svenska församlings Facebooksida.

De anställda är anträffbara per telefon och e-post och via sociala medier.

På söndagen och under de stora helgerna är det fest i församlingen. Då samlas vi till gudstjänst i Esbo domkyrka eller i någon av de andra kyrkorna eller kapellen. Gudstjänstens uppgift är att stärka vår tro på Gud och vår gemenskap med varandra. Den hjälper oss att minnas bönens, Bibelns, dopets och nattvardens betydelse och ger oss mod att leva som kristna i vardagen.

 

Barn och vuxna i kyrkan.

Förbönsämnen

I Esbo domkyrka finns en förbönslåda vid huvudingången. Där kan du lägga förbönsämnen som läses upp i gudstjänsten. Du kan skriva anonymt eller med namn, men ange tydligt ifall du inte vill att namnet skall nämnas högt i samband med förbönen. Förbönslådan töms ca 15 minuter innan gudstjänstens början.