Välkommen till kyrkan!

På söndagen och under de stora helgerna är det fest i församlingen. Då samlas vi till gudstjänst i Esbo domkyrka eller i någon av de andra kyrkorna eller kapellen. Gudstjänstens uppgift är att stärka vår tro på Gud och vår gemenskap med varandra. Den hjälper oss att minnas bönens, Bibelns, dopets och nattvardens betydelse och ger oss mod att leva som kristna i vardagen.

Barn och vuxna i kyrkan.

Förbönsämnen

I Esbo domkyrka finns en förbönslåda vid huvudingången. Där kan du lägga förbönsämnen som läses upp i gudstjänsten. Du kan skriva anonymt eller med namn, men ange tydligt ifall du inte vill att namnet skall nämnas högt i samband med förbönen. Förbönslådan töms ca 15 minuter innan gudstjänstens början.