Välkommen till kyrkan!

På söndagen och under de stora helgerna är det fest i församlingen. Då samlas vi till gudstjänst i Esbo domkyrka eller i någon av de andra kyrkorna eller kapellen. Gudstjänstens uppgift är att stärka vår tro på Gud och vår gemenskap med varandra. Den hjälper oss att minnas bönens, Bibelns, dopets och nattvardens betydelse och ger oss mod att leva som kristna i vardagen.

Verksamheten kan påverkas av restriktioner på grund av coronavirusläget. Följ med läget via webben och sociala medier. Tills vidare streamas gudstjänsterna i Esbo domkyrka på Facebook, församlingen är inte närvarande i kyrkan.

Önskar du få nattvard? Kontakta församlingspastor Johan Kanckos, 040 513 0827, johan.kanckos@evl.fi

Institutet för hälsa och välfärd THL rekommenderar att ansiktsmasker används I offentliga lokaler inomhus och vid offentliga evenemang där nära kontakter inte alltid kan undvikas. Rekommendationen gäller även kyrkor och andra församlingslokaler. I församlingarna i Esbo är antalet besökare begränsat, så att vi kan hålla tillräckliga säkerhetsavstånd. Vi rekommenderar att du tar med dig en egen ansiktsmask och använder den då du deltar i församlingsevenemang. Kom ihåg handhygienen. Stanna hemma om du har luftvägssymtom eller annars känner dig sjuk. Tillsammans skyddar vi varandra och speciellt dem som hör till riskgrupperna. I högmässorna kommer prästerna och nattvardsassistenten att bära visir under nattvarden.

Barn och vuxna i kyrkan.

Förbönsämnen

I Esbo domkyrka finns en förbönslåda vid huvudingången. Där kan du lägga förbönsämnen som läses upp i gudstjänsten. Du kan skriva anonymt eller med namn. Meddela på förbönspapperet om du inte vill att namnet skall nämnas högt i samband med förbönen. Lådan töms ca 15 minuter innan gudstjänsten börjar.