Konfirmationens betydelse

Konfirmationen, som firas som avslutning på konfirmandundervisningen (skriftskolan) innebär en bekräftelse. I konfirmationen bekräftar Gud konfirmanderna när församlingen ber för dem och konfirmanderna välsignas med den apostoliska välsignelsen.

Efter att ha fått konfirmandundervisning  ansluter sig de unga till samma tro som föräldrarna och faddrarna bekände då de var med och läste trosbekännelsen vid deras dop.

Efter konfirmationen får ungdomarna självständigt delta i nattvarden. Konfirmationen är en förutsättning för kyrklig vigsel, för att bli fadder och för att kunna ställa upp som kandidat i församlingsval efter att ha uppnått åldern som förutsätts för rösträtt (16 år) i församlingsval.

Vad krävs för att bli konfirmerad?

För att bli konfirmerad krävs att man är döpt, medlem i kyrkan och att man har deltagit i konfirmandundervisningen. Undervisningen omfattar ca 80 timmar, som sprids ut under en halvårsperiod (lägerperioden medräknad).

Den som blir döpt först som vuxen blir samtidigt konfirmerad. Ungdomar som inte är döpta kan delta i konfirmandundervisningen och blir döpta i samband med den.  

Information om konfirmandundervisningen i Esbo svenska församling

 

Konfirmander vid altaret.