EsVoces

Den blandade kören EsVoces grundades 1995 och gick först under benämningen Esbo kyrkokör. Kören verkar inom Esbo svenska församling och dess målsättning är att framföra mångsidig musik i församlingens gudstjänster och vid konserter. Kören övar regelbundet på onsdag kvällar och har som mål att delta och berika musiken i högmässor. Kören kommer också att medverka på de vackraste julsångerna.

EsVoces leds av kantor Mauriz Brunell tel. 0405311043 mauriz.brunell@evl.fi

Övningar onsdagar kl. 18.30-20.30 i Esbo domkyrka (Kyrkparken 5) och i Olars kyrka (Frälsehemmansgränden 1).

EsVoces
EsVoces

Om EsVoces

Den blandade kören EsVoces grundades 1995 och gick först under benämningen Esbo kyrkokör. Kören verkar inom Esbo svenska församling och dess målsättning är att framföra mångsidig musik i församlingens gudstjänster och vid konserter. Kören har en bred repertoar och gör musik med hänsyn till kyrkans långa tradition, men söker också nya uttryck och framför musik allt från gregorianiken via renässansen och barocken till moderna verk.

Kören har gjort flera utlandsresor, bl.a. till Österrike, Estland, Norge och Sverige. Kören har deltagit i de inhemska och Nordiska kyrkosångsfesterna. Kören samarbetar aktivt med andra körer och har framfört flera av de stora klassiska kyrkomusikverken och sjunger också mycket a capella.