EsVoces

Den blandade kören EsVoces grundades 1995 och gick först under benämningen Esbo kyrkokör. Kören verkar inom Esbo svenska församling och dess målsättning är att framföra mångsidig musik i församlingens gudstjänster och vid konserter. Kören har en bred repertoar och fokuserar idag på modern körmusik av aktuella och intressanta internationella tonsättare.

Under de kommande terminerna arbetar kören mer projektinriktat och det här betyder i praktiken att övningsperioderna är kortare och samtidigt mer intensiva. Eftersom övningarna är färre till antalet har koristerna lättare att manövrera in sin medverkan i sina personliga, vanligtvis väldigt fullbokade kalendrar. 

EsVoces leds av kantor Nina Kronlund.


 

EsVoces
EsVoces

Om EsVoces

Den blandade kören EsVoces grundades 1995 och gick först under benämningen Esbo kyrkokör. Kören verkar inom Esbo svenska församling och dess målsättning är att framföra mångsidig musik i församlingens gudstjänster och vid konserter. Kören har en bred repertoar och gör musik med hänsyn till kyrkans långa tradition, men söker också nya uttryck och framför musik allt från gregorianiken via renässansen och barocken till moderna verk.

Kören har gjort flera utlandsresor, bl.a. till Österrike, Estland, Norge och Sverige. Kören har deltagit i de inhemska och Nordiska kyrkosångsfesterna. Kören samarbetar aktivt med andra körer och har framfört flera av de stora klassiska kyrkomusikverken och sjunger också mycket a capella.