Ensamhet

Känns ensamheten tung? Boka en tid hos din diakoniarbetare när du behöver någon som lyssnar när du vill tala om dina problem eller behöver stöd i en livskris. Vi kan erbjuda individuell hjälp och gruppverksamhet och kan också ge råd och fungera som stödpersoner i kontakten med myndigheterna. Diakoniarbetarna har tystnadsplikt.

Ring och kom överens om en samtalstid:

  • Taina Sandberg 040 547 1856 (ledande diakoniarbetare
  • Henrika Lemberg 050 597 3313 
  • Nina Wallenius 050 432 4323

 

Ensam person

Tag kontakt

diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
ledande diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo