Ensamhet

Känns ensamheten tung? Boka en tid hos din diakoniarbetare när du behöver någon som lyssnar när du vill tala om dina problem eller behöver stöd i en livskris. Vi kan erbjuda individuell hjälp och gruppverksamhet och kan också ge råd och fungera som stödpersoner i kontakten med myndigheterna. Diakoniarbetarna har tystnadsplikt.

Ring och kom överens om en besökstid på diakonimottagningen eller hemma hos dig.

  • Ann-Christine Wiik 050 597 3313 (ledande diakoniarbetare)
  • Nina Wallenius 050 432 4323
  • Taina Sandberg 040 547 1856

Vi har också öppen mottagning på Kyrktian, Kyrkogatan 10, varje helgfri torsdag kl. 10–12.

Ensam person
diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
ledande diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan10
02770 Esbo
diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo