Ensamhet

Känns ensamheten tung? Boka en tid hos din diakoniarbetare när du behöver någon som lyssnar när du vill tala om dina problem eller behöver stöd i en livskris. Vi kan erbjuda individuell hjälp och gruppverksamhet och kan också ge råd och fungera som stödpersoner i kontakten med myndigheterna. Diakoniarbetarna har tystnadsplikt.

Ring och kom överens om en samtalstid:

  • Taina Sandberg 040 547 1856 (ledande diakoniarbetare
  • Henrika Lemberg 050 597 3313 
  • Nina Wallenius 050 432 4323

P.g.a. coronavirusepidemin är den öppna mottagningen varje helgfri torsdag kl. 10–12 tillsvidare stängd. Du får tag på diakoniarbetarna per telefon och e-post, 

Ensam person

Tag kontakt

diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
ledande diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo