Barn och vuxna på familjeläger

Gemenskap med små och stora

Statsrådet gav 12.3.2020 anvisningar om åtgärder för att förhindra och fördröja spridningen av coronaviruset. Utgående från detta har Kyrkostyrelsen instruerat församlingarna att se över sin verksamhet. Endast lagstadgad verksamhet fortsätter: gudstjänster, dop, vigslar, jordfästningar, diakoni, själavård och samtalshjälp samt konfirmandverksamhet.

Församlingarna i Esbo har beslutat att under perioden 16.3-30.4.2020 kommer familjeklubbar, dagklubbar, miniorklubbar, konserter och körövningar och samlingar för daglediga inte att ordnas. Kyrkkaffe eller servering ordnas inte. 

Kom med – det är människorna som bildar församlingen. Alla åldrar är välkomna, ingen är för liten eller för stor, alla får vara med! När vi deltar i gudstjänster och annan verksamhet och gör saker tillsammans skapar vi delaktighet och gemenskap. Kärnorden i gudstjänstlivet i Esbo svenska församling är STILLHET – NÄRVARO – BUDSKAP.

Vi som jobbar i församlingen är glada över att få vara en del av gemenskapen - ta gärna kontakt med oss! På bilden här nedanför ser du en del av oss. Fotot är taget hösten 2019, fotografen heter Patrik Lindström.