Nästan alla anställda samlade på ett gruppfoto hösten 2019.

Gemenskap med små och stora

All samlande församlingsverksamhet håller paus t.o.m. 31.5.2020. Från början av juni är högmässorna igen öppna för församlingen. Vi håller skyddsavstånd och följer hygienbestämmelserna. I Esbo domkyrka är deltagarantalet begränsat till 170 personer, i Olars kyrkas svenska sida högst 25 personer.

Kom med – det är människorna som bildar församlingen. Alla åldrar är välkomna, ingen är för liten eller för stor, alla får vara med! När vi deltar i gudstjänster och annan verksamhet och gör saker tillsammans skapar vi delaktighet och gemenskap. Kärnorden i gudstjänstlivet i Esbo svenska församling är STILLHET – NÄRVARO – BUDSKAP.

Vi som jobbar i församlingen är glada över att få vara en del av gemenskapen - ta gärna kontakt med oss! På bilden här ovanför ser du de flesta av oss anställda. Fotot är taget hösten 2019, fotografen heter Patrik Lindström.