Nästan alla anställda samlade på ett gruppfoto hösten 2019.

Gemenskap med små och stora

Kom med – det är människorna som bildar församlingen. Alla åldrar är välkomna, ingen är för liten eller för stor, alla får vara med! När vi deltar i gudstjänster och annan verksamhet och gör saker tillsammans skapar vi delaktighet och gemenskap. Kärnorden i gudstjänstlivet i Esbo svenska församling är STILLHET – NÄRVARO – BUDSKAP.

Vi som jobbar i församlingen är glada över att få vara en del av gemenskapen - ta gärna kontakt med oss! På bilden här ovanför ser du de flesta av oss anställda. Fotot är taget hösten 2019, fotografen heter Patrik Lindström.

Gudstjänsterna i Esbo domkyrka hålls tills vidare utan att församlingen är närvarande och streamas på Facebook. Folksamlingar både inom- och utomhus förbjuds enligt myndigheternas direktiv t.o.m. 16.5.2021. Undantaget är förrättningar där 6 personer får närvara. Dagklubbarna hålls så att föräldrarna inte kommer in i utrymmena. Klubbarna för skolbarn hålls utomhus. Den övriga verksamheten har flyttat till nätet.