Nästan alla anställda samlade på ett gruppfoto hösten 2019.

Gemenskap med små och stora

Kom med – det är människorna som bildar församlingen. Alla åldrar är välkomna, ingen är för liten eller för stor, alla får vara med! När vi deltar i gudstjänster och annan verksamhet och gör saker tillsammans skapar vi delaktighet och gemenskap. Kärnorden i gudstjänstlivet i Esbo svenska församling är STILLHET – NÄRVARO – BUDSKAP.

Vi som jobbar i församlingen är glada över att få vara en del av gemenskapen - ta gärna kontakt med oss! På bilden här ovanför ser du de flesta av oss anställda. Fotot är taget hösten 2019, fotografen heter Patrik Lindström.

Från 1.6.2020 kan över 50 personer delta i en gudstjänst, förutsatt att myndigheternas anvisningar iakttas. Antalet personer ställs i relation till säkerhetsavståndet på 1–2 meter så att antalet lämpar sig för utrymmet. Antalet besökare: Esbo domkyrka 160 personer, Olars kyrka 25 personer, Mataskärs kapell 30 personer. Kom inte till kyrkan om du har symptom. Riskgrupper rekommenderas fortfarande att stanna hemma.