Nästan alla anställda samlade på ett gruppfoto hösten 2019.

Gemenskap med små och stora

Kom med – det är människorna som bildar församlingen. Alla åldrar är välkomna, ingen är för liten eller för stor, alla får vara med! När vi deltar i gudstjänster och annan verksamhet och gör saker tillsammans skapar vi delaktighet och gemenskap. Kärnorden i gudstjänstlivet i Esbo svenska församling är STILLHET – NÄRVARO – BUDSKAP.

Vi som jobbar i församlingen är glada över att få vara en del av gemenskapen - ta gärna kontakt med oss! På bilden här ovanför ser du de flesta av oss anställda. Fotot är taget hösten 2019, fotografen heter Patrik Lindström.

Gudstjänsterna från Esbo domkyrka hålls tills vidare utan att församlingen är närvarande och streamas på Facebook. Folksamlingar både inom- och utomhus förbjuds enligt myndigheternas direktiv t.o.m. 31.12.2021. Undantaget är förrättningar där max. 10 personer inklusive personal får närvara. Dagklubbarna hålls så att föräldrarna inte kommer in i utrymmena. Klubbarna för skolbarn hålls utomhus. Den övriga verksamheten har flyttat till nätet.