Nästan alla anställda samlade på ett gruppfoto hösten 2019.

Gemenskap med små och stora

Kom med – det är människorna som bildar församlingen. Alla åldrar är välkomna, ingen är för liten eller för stor, alla får vara med! När vi deltar i gudstjänster och annan verksamhet och gör saker tillsammans skapar vi delaktighet och gemenskap. Kärnorden i gudstjänstlivet i Esbo svenska församling är STILLHET – NÄRVARO – BUDSKAP.

Vi som jobbar i församlingen är glada över att få vara en del av gemenskapen - ta gärna kontakt med oss! På bilden här ovanför ser du de flesta av oss anställda. Fotot är taget hösten 2019, fotografen heter Patrik Lindström.

Över 50 personer kan delta i en gudstjänst, förutsatt att myndigheternas anvisningar iakttas. Antalet personer ställs i relation till säkerhetsavståndet på 1–2 meter så att antalet lämpar sig för utrymmet. Antalet besökare: Esbo domkyrka 160 personer, Olars kyrka 25 personer, Mataskärs kapell 30 personer. Kom inte till kyrkan om du har symptom. Verksamheten kan påverkas av restriktioner på grund av coronavirusläget. Följ med läget via webben och sociala medier.

Institutet för hälsa och välfärd THL gav 24.9.2020 en rekommendation om användning av ansiktsmasker. THL rekommenderar att ansiktsmasker används I offentliga lokaler inomhus och vid offentliga evenemang där nära kontakter inte alltid kan undvikas. Rekommendationen gäller även kyrkor och andra församlingsutrymmen. I församlingarna i Esbo är antalet besökare i kyrkor och andra lokaler begränsat, så att vi kan hålla tillräckliga säkerhetsavstånd. Vi rekommenderar att du tar med dig en egen ansiktsmask och använder den då du deltar i församlingsevenemang. Dessutom är det viktigt att iaktta god handhygien. Stanna hemma om du har luftvägssymtom eller annars känner dig sjuk. Så här skyddar vi tillsammans varandra och speciellt dem som hör till riskgrupperna. I högmässorna kommer prästerna och nattvardsassistenten att bära visir under nattvardsdelen.