Gemenskap med små och stora

Kom med – det är människorna som bildar församlingen. Alla åldrar är välkomna, ingen är för liten eller för stor, alla får vara med! När vi deltar i gudstjänster och annan verksamhet och gör saker tillsammans skapar vi delaktighet och gemenskap. Kärnorden i gudstjänstlivet i Esbo svenska församling är STILLHET – NÄRVARO – BUDSKAP.

Vi som jobbar i församlingen är glada över att få vara en del av gemenskapen - ta gärna kontakt med oss! På bilden här ovanför ser du några av oss anställda inom barnverksamheten, diakonin och kyrkoherden tillsammans med frvilligarbetare och övervaktmästare. 

 

Stilla andetag - höstens retreat i lugn miljöÖppna länk i ny flik