Samtal, stöd och stillhet

Du studerar eller arbetar vid en läroanstalt – saknar du någon att diskutera med? Längtar du efter stillhet? Har du tankar och idéer om verksamheten?
Funderar du på andliga frågor? Dina människorelationer? Dina studier eller ditt jobb?
Söker du en kristen studentkör eller vill få info om studentgudstjänster i Esbo som du kunde delta i? Hör av dig!
Kontakt

Kontakt

I Esbo svenska församling ansvarar pastor Mirja von Martens för församlingens arbete i Mattlidens gymnasium och andra svenska läroanstalter i Esbo. Du når henne per telefon 040 547 1854, e-post mirja.vonmartens@evl.fi.

Du kan också kontakta diakoniarbetarna om du behöver stöd genom samtal:

  • Nina Wallenius, 050 432 4323
  • Ann-Christine Wiik, 050 597 3313
  • Taina Sandberg, 040 547 1856
Frustrerad studerande.