Samtal, stöd och stillhet

Saknar du någon att diskutera med? Längtar du efter stillhet? Har du tankar och idéer om församlingens verksamhet? Funderar du på andliga frågor, människorelationer, studier eller jobb? Hör av dig!

Kontakta diakoniarbetarna om du behöver stöd genom samtal eller har ekonomiska bekymmer.
Kontak

Diakoniarbetare

  • Ani Iivanainen, 050 597 3313, ani.iivanainen@evl.fi
  • Taina Sandberg, 040 547 1856, taina.sandberg@evl.fi
  • Nina Wallenius, 050 432 4323, nina.wallenius@evl.fi
  • elektronisk bokning av samtalstid

Präster 

  • Mirja von Martens, Mattlidens gymnasium och andra svenska läroanstalter i Esbo, 040 547 1854, mirja.vonmartens@evl.fi
Frustrerad studerande.