Samtal, stöd och stillhet

Saknar du någon att diskutera med? Längtar du efter stillhet? Har du tankar och idéer om församlingens verksamhet? Funderar du på andliga frågor, människorelationer, studier eller jobb? Hör av dig!

Kontakta diakoniarbetarna om du behöver stöd genom samtal eller har ekonomiska bekymmer.
Kontak

 Diakoniarbetare

Präster 

  • Mirja von Martens, Mattlidens gymnasium och andra svenska läroanstalter i Esbo, 040 547 1854, mirja.vonmartens@evl.fi
  • Johan Kanckos, ungdomspräst, 040 513 0827, johan.kanckos@evl.fi 

     

Frustrerad studerande.