Hindersprövning

Före vigseln ska paret som planerar att gifta sig tillsammans be om hindersprövning av befolkningsregistermyndigheten.

Om man hör till en församling i Esbo sköts hindersprövningen vid Esbo församlingars servicecentral. Paret fyller i en blankett, där de försäkrar att de inte har hinder för äktenskap som baserar sig på släktskap, och redogör för sina eventuella tidigare äktenskap.

Man kan också sköta hindersprövningen elektroniskt.

Om inte paret kan sköta hindersprövningen personligen kan de be att om en blankett skickas hem. Myndigheten för hindersprövning ger justitieministeriets broschyr om äktenskapets juridiska följder åt paret.

Att man ämnar ingå äktenskap tillkännages i en gudstjänst (det kallades tidigare lysning). Tillkännagivandet är inte obligatoriskt, men det är en gammal tradition att paret, och ofta också deras närmaste, är närvarande vid den gudstjänst då deras namn läses upp.

I Esbo svenska församling publiceras, med parets tillstånd, namnen på dem som ämnar ingå äktenskap i den finska församlingstidningen Kirkko ja Kaupunki och i lokaltidningen Länsiväylä.

Efter sju dagar får paret ett intyg om utförd hindersprövning, som de sedan ger till vigselförrättaren. Utan intyget kan man inte bli vigd. Intyget om hindersprövning är i kraft i fyra månader.