Väntjänst

Vill du bli en vän för någon som är ensam? Eller vill du kanske ställa upp som kyrkvärd? Församlingen behöver dig som har tid över och känner att du vill göra en insats.

Det finns många ensamma i Esbo som blir glada över besök och samtal. I församlingen erbjuder vi utbildning och stöd för uppgiften. Ta kontakt så berättar vi mera – behovet av besöksvänner, obroende av kön är stort.

Intresserad? Ta kontakt med oss som koordinerar frvilligarbetet i församlingen. Se nederst på sidan.

Röda Korsets väntjänst (lokalavdelningen i Esbo)

Två personer som håller varandra i armkrok.

Tag kontakt

kaplan, tjänstledig - 30.11.2024
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Kontaktperson för frivilligverksamhet, kontaktperson i regnbågsfrågor

diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Kontaktperson i regnbågsfrågor, frivilligverksamhet