Väntjänst

Vill du bli en vän för någon som är ensam? Eller vill du kanske ställa upp som kyrkvärd? Församlingen behöver dig som har tid över och känner att du vill göra en insats.

Det finns många ensamma i Esbo som blir glada för besök och telefonsamtal I församlingen erbjuder vi utbildning och stöd för uppgiften. Ta kontakt så berättar vi mera – behovet av besöksvänner, både kvinnor och män, är stort. 

Du kan kontakta kaplan Heidi Jäntti, heidi.jantti@evl.fi, tfn 040 531 1046, som koordinerar frivilligarbetet i Esbo svenska församling.

Röda Korsets väntjänst (lokalavdelningen i Esbo)

Två personer som håller varandra i armkrok.