Diakoni

Församlingens diakoni  ger stöd när livet känns  tungt. Vi finns till hands för att lyssna och hjälpa. Vi kan också hjälpa dig i kontakten med myndigheter.

Öppen mottagning 

utan tidsbeställning i Esbo svenska församling på Kyrktian, Kyrkogatan 10 i Esbo centrum, varje torsdag kl. 10–12. Man kan komma in i olika kortare ärenden, beställa längre tid till själavård, för utredning av ekonomiska bekymmer m.m. 

diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
ledande diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan10
02770 Esbo
diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo