Diakoni

Församlingens diakoni  ger stöd när livet känns  tungt. Vi finns till hands för att lyssna och hjälpa. Vi kan också hjälpa dig i kontakten med myndigheter.

Öppen mottagning 

utan tidsbeställning i Esbo svenska församling på Kyrktian, Kyrkogatan 10 i Esbo centrum, varje torsdag kl. 10–12. Man kan komma in i olika kortare ärenden, beställa längre tid till själavård, för utredning av ekonomiska bekymmer m.m.  På grund av coronavirusepidemin är mottagningen stängd till 31.8, men du når diakoniarbetarna per telefon och e-post. 

Du kan också boka tid elektroniskt

Tag kontakt

diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
ledande diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo