Högklassernas elever i Ebenezer-skolan gläds över en mangoplanta. Foto: Linda Juntunen, Finska Missionssällskapet

I Tanzania växer träden som planterats för Esbobarnen

Stiftet i Morogoro och eleverna i Ebenezer högstadiet driver ivrigt på för ett grönare Morogoro. Välkommen att följa med hur träden som har planterats med bidrag av Esbo församlingar växer.

Under den gröna månaden sporrar kyrkan till plantering

Stiftet i Morogoro, som hör till den evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania uppmuntrar församlingar och områdets invånare till att plantera träd på sin egen mark under den årligen återkommande kampanjen Gröna oktober.

Från början hölls evenemanget i april 2023 och då delades sammanlagt 5 000 plantor ut, för plantering. Från och med 2024 har kampanjen flyttats till oktober, för att plantorna ska få tillräckligt med vatten när den långa regnperioden väl börjar. 

Regnperioden på våren har blivit mer otillförlitlig på grund av klimatförändringen och om plantorna planteras under torrperioden får de inte tillräckligt med vatten och dör bort. Den längre regnperioden på hösten garanterar att planteringen lyckas.


Stiftets biskop Mameo planterade träd tillsammans med eleverna. Foto: Yona Kitua, stiftet i Morogoro


Med tiden kommer den späda mangoplantan att bära goda frukter. Foto: Linda Juntunen, Finska Missionssällskapet


Det här mangoträdet har redan hunnit växa sig större. Eleverna i Ebenezer-skolan har vattnat plantan under torrperioden. Foto: Linda Juntunen, Finska Missionssällskapet.

På banderollen: Kampanjen Gröna april. Genom att delta i kampanjen tar du hand om din omgivning. Träden är en del av livet, ta hand om miljön, plantera träd! Foto: Yona Kitua, stiftet i Morogoro.

En egen skogsglänta på skolans mark

På skolområdet planterades 4 500 plantor. En del av dem är fruktträd men bland plantorna finns också utrotningshotade lokala ädelträd som till exempel iroko som också ibland kallas afrikansk teak.


Eleverna i Ebenezer-högstadiet deltar ivrigt i planteringsjobbet. Foto: Yona Kitua, stiftet i Morogoro


Plantorna behöver skötsel. Här skyddar eleverna en guavaplanta med torra löv. Foto: Linda Juntunen, Finska Missionssällskapet


Skolans elever har hjälpt till så att plantorna klarat sig genom torrperioden. Den här ståtliga klätterväxten är passionsfrukt. Foto: Linda Juntunen, Finska Missionssällskapet.


Tack för välgjort abete! Eleverna belönades med en utfärd till nationalparken Mikumi. Foto: Yona Kitua, stiftet i Morogoro.

Tillbaka till sidan Träd för barnenÖppna länk i ny flik

Bekanta dig också med...