Du som är hemma med små barn: välkommen till  familjeklubbarna!

I familjeklubben stöder vi den kristna fostran och ger barnen möjlighet att på ett tryggt sätt utveckla sina sociala färdigheter i grupp. De vuxna har möjlighet att diskutera och dela tankar med andra i samma livssituation.

Programmet består av andakt, sångstund, fri samvaro, aktuella diskussioner samt pyssel. Deltagarna har möjlighet att äta medhavd lunch/mellanmål. Familjeklubbarna är avgiftsfria och ingen förhandsanmälan behövs.

Välkommen med!

Våren 2023 träffas vi på följande platser kl. 9.30-11.30: 

  • Sång och lek i Sökö kapell, Sökögränden 3, varje tisdag  
  • Esbo domkyrkas församlingsgård, Kyrkstranden 2, varje onsdag
  • Imse-Vimseklubben i Mattby kapell, Lisasgränden 3, varje torsdag
  • Köklax kapell, Handelsbacken 1, varje fredag.

Kläder enligt väder, klubben kan också hållas utomhus. Förändringar meddelas på den här webbplatsen och på sociala medier. 

 

Familjer på äventyr 

Vi möts första gången efter sommaren lö 19 augusti.

En tvåspråkig motionsklubb för barnfamiljer, där det på varje träff delas ut en ny utmaning för de följande veckorna.

Utmana dig och familjen - rör på er och ha kul tillsammans!Meddela katriina.vilkman@evl.fi om deltagande.

Tidtabell: Familjer på äventyr kl. 10 -11.30 i Esboviken

Familjekvällen Himlaskoj

Kom med oss på en äventyrlig, rolig och spännande kväll för hela familjen. Med berättelser ur bibeln, verktyg ur dockteater, sång och rytm reser vi till landet Himlaskoj. Vi börjar med mellanmål kl. 16.30 och innan vi avslutar kvällen blir det andakt och ljuständning c. kl. 18.

Himlaskoj lämpar sig för barn i åldern 0-9 år. Familjekvällen är avgiftsfri och ingen förhandsanmälan behövs.

Familjekvällen Himlaskoj tisdagar kl. 16.30-18.30, Esbo domkyrkas församlingsgård, Kyrkstranden 2

Kontakt: catharina.lindroos@evl.fi, tfn 040 565 2796

Vi tar hänsyn till varandra; kommer friska och i tid till verksamheten. Vi tvättar händerna vid ankomsten.

Barn- och familjeverksamheten i Esbo svenska församling
Tecknad bild med noter, en byggkloss och en leksaksbil-
Teckning: Sonja Grönqvist

Tag kontakt

t.f. ledare för familjeverksamheten
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
ledande tjänsteinnehavare i fostran, t.f. ledande ungdomsarbetsledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
ledare för familjeverksamheten, tjänstledig
Esbo svenska församling