Du som är hemma med små barn: välkommen till  familjeklubbarna!

I familjeklubben stöder vi den kristna fostran och ger barnen möjlighet att på ett tryggt sätt utveckla sina sociala färdigheter i grupp. De vuxna har möjlighet att diskutera och dela tankar med andra i samma livssituation.

Programmet består av andakt, sångstund, fri samvaro, aktuella diskussioner samt pyssel. Deltagarna har möjlighet att äta medhavd lunch/mellanmål. Familjeklubbarna är avgiftsfria och ingen förhandsanmälan behövs.

Välkommen med!

Våren 2023 träffas vi på följande platser kl. 9.30-11.30: 

  • Sång och lek i Sökö kapell, Sökögränden 3, varje tisdag  
  • Esbo domkyrkas församlingsgård, Kyrkstranden 2, varje onsdag
  • Imse-Vimseklubben i Mattby kapell, Lisasgränden 3, varje torsdag
  • Köklax kapell, Handelsbacken 1, varje fredag 

Kläder enligt väder, klubben kan också hållas utomhus. Förändringar meddelas på den här webbplatsen och på sociala medier. 

 

Familjer på äventyr 

Årets första träff lö. 14 januari.

En tvåspråkig motionsklubb för barnfamiljer, där det på varje träff delas ut en ny utmaning för de följande veckorna.

Utmana dig och familjen - rör på er och ha kul tillsammans!Meddela katriina.vilkman@evl.fi om deltagande.

Tidtabell: Familjer på äventyr kl. 10 -11.30 i Esboviken

 

Barn- och familjeverksamheten i Esbo svenska församling
Tecknad bild med noter, en byggkloss och en leksaksbil-
Teckning: Sonja Grönqvist

Tag kontakt

ledare för familjeverksamheten, tjänstledig fr.o.m. 23.8.2021.
Esbo svenska församling
ledande tjänsteinnehavare i fostran, t.f. ledande ungdomsarbetsledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo