Du som är hemma med små barn:

Välkommen till Esbo svenska församlings familjeklubbar!

 

I familjeklubben stöder vi den kristna fostran och ger barnen möjlighet att på ett tryggt sätt utveckla sina sociala färdigheter i grupp. De vuxna har möjlighet att diskutera och dela tankar med andra i samma livssituation.

Programmet består av andakt, sångstund, fri samvaro, aktuella diskussioner samt pyssel. Deltagarna har möjlighet att äta medhavd lunch/mellanmål. Vi bjuder på kaffe, te och något smått ätbart. Familjeklubbarna är avgiftsfria och ingen förhandsanmälan behövs.

OBS! Under perioden 16.3-31.5.2020 hålls inga familjeklubbar för att förhindra spridningen av coronaviruset!

Vi träffas kl. 9.30-11.30 på följande platser:

  • Familjeklubben i Köklax kapell, Handelsbacken 1, varje måndag
  • Sång och lek i Sökö kapell, Sökögränden 3, varje tisdag 
  • Familjeklubben i Esbo domkyrkas församlingsgård, Kyrkstranden 2, varje onsdag
  • Imse-Vimseklubben i Mattby kapell, Lisasgränden 3, varje torsdag  
Barn- och familjeverksamheten i Esbo svenska församling
Barn i familjeklubben.
ledare för familjeverksamheten
Esbo svenska församling
sektorschef för barn- och familjeverksamheten
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo