Du som är hemma med små barn: välkommen till  familjeklubbarna!

I familjeklubben stöder vi den kristna fostran och ger barnen möjlighet att på ett tryggt sätt utveckla sina sociala färdigheter i grupp. De vuxna har möjlighet att diskutera och dela tankar med andra i samma livssituation.

Programmet består av andakt, sångstund, fri samvaro, aktuella diskussioner samt pyssel. Deltagarna har möjlighet att äta medhavd lunch/mellanmål. Familjeklubbarna är avgiftsfria och ingen förhandsanmälan behövs.

Välkommen !

Vi träffas på följande platser kl. 9.30-11.30: 

  • Sång och lek i Sökö kapell, Sökögränden 3, varje tisdag  
  • Esbo domkyrkas församlingsgård, Kyrkstranden 2, varje onsdag
  • Imse-Vimseklubben i Mattby kapell, Lisasgränden 3, varje torsdag
  • Köklax kapell, Handelsbacken 1, varje fredag.

Kläder enligt väder, klubben kan också hållas utomhus. Förändringar meddelas på den här webbplatsen och på sociala medier. 

Familjeklubb i rörelse

Den tvåspråkiga familjeklubben i rörelse kommer att träffas två lördagsförmiddagar på Silkesängen i Hagalund.

Det första tillfället är i början av april lö 6.4 och det andra mot slutet av maj lö 25.5

Tidpunkten är kl. 10-11.30.

Platsen kommer att vara utmärkt med flaggor. Ett annat alternativ är att promenera tillsammans i grupp från Hagalunds kyrka kl. 9.45 till Silkesängen.
Frågor? Barnledare Martin LundbergÖppna länk i ny flik svarar gärna.
 

Barn- och familjeverksamheten i Esbo svenska församling
Tecknad bild med noter, en byggkloss och en leksaksbil-
Teckning: Sonja Grönqvist

Tag kontakt

t.f. ledare för familjeverksamheten
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
ledande tjänsteinnehavare i fostran
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
ledare för familjeverksamheten, tjänstledig
Esbo svenska församling