Du som är hemma med små barn: välkommen till  familjeklubbarna!

I familjeklubben stöder vi den kristna fostran och ger barnen möjlighet att på ett tryggt sätt utveckla sina sociala färdigheter i grupp. De vuxna har möjlighet att diskutera och dela tankar med andra i samma livssituation.

Programmet består av andakt, sångstund, fri samvaro, aktuella diskussioner samt pyssel. Deltagarna har möjlighet att äta medhavd lunch/mellanmål. Familjeklubbarna är avgiftsfria och ingen förhandsanmälan behövs.

Vi har startat på nytt efter pausen! Välkommen med!

Våren 2022 träffas vi på följande platser kl. 9.30-11.30: (Info om coronarestriktioner här)

  • Sång och lek i Sökö kapell, Sökögränden 3, varje tisdag  
  • Esbo domkyrkas församlingsgård, Kyrkstranden 2, varje onsdag
  • Imse-Vimseklubben i Mattby kapell, Lisasgränden 3, varje torsdag
  • Köklax kapell, Handelsbacken 1, varje fredag 

Alla vuxna använder ansiktsmask, vi följer också alla andra säkerhetsföreskrifter. Kläder enligt väder, klubben kan också hållas utomhus. Verksamheten anpassas eller inhiberas vid behov beroende på coronavirussituationen.  Förändringar meddelas på den här webbplatsen och på sociala medier. 

 

Barn- och familjeverksamheten i Esbo svenska församling
Tecknad bild med noter, en byggkloss och en leksaksbil-
Teckning: Sonja Grönqvist

Tag kontakt

ledare för familjeverksamheten, tjänstledig fr.o.m. 23.8.2021.
Esbo svenska församling
sektorschef för barn- och familjeverksamheten
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo