Du som är hemma med små barn: välkommen till  familjeklubbarna!

I familjeklubben stöder vi den kristna fostran och ger barnen möjlighet att på ett tryggt sätt utveckla sina sociala färdigheter i grupp. De vuxna har möjlighet att diskutera och dela tankar med andra i samma livssituation.

Programmet består av andakt, sångstund, fri samvaro, aktuella diskussioner samt pyssel. Deltagarna har möjlighet att äta medhavd lunch/mellanmål. Vi bjuder på kaffe, te och något smått ätbart. Familjeklubbarna är avgiftsfria och ingen förhandsanmälan behövs.

Familjeklubbarna håller paus hela vårterminen. Vi träffas igen i augusti!

Vi träffas på följande platser kl. 9.30-11.30

  • Sång och lek i Sökö kapell, Sökögränden 3, varje tisdag  
  • Imse-Vimseklubben i Mattby kapell, Lisasgränden 3, varje torsdag
  • Köklax kapell, Handelsbacken 1, varje fredag 

Kläder enligt väder, klubben kan också hållas utomhus. Verksamheten anpassas eller inhiberas vid behov beroende på coronavirussituationen.  Förändringar meddelas på den här webbplatsen och på sociala medier. 

 

Barn- och familjeverksamheten i Esbo svenska församling
Tecknad bild med noter, en byggkloss och en leksaksbil-
Teckning: Sonja Grönqvist

Tag kontakt

ledare för familjeverksamheten
Esbo svenska församling
sektorschef för barn- och familjeverksamheten
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo