Ett rep med knop och texten det hjälper att prata. Olika kontaktsätt uppräknade till kyrkans samtalstjänst.