Församlingens utsända

 

Håkan och Judy Granberg har gått i pension

Håkan och Judy Granberg, som i många år varit Esbo församlings utsända i Kina och Hongkong, har gått i pension. Vi tackar dem för deras insatser och önskar dem lyckliga pensionärsdagar!  

 

Tua och Torsten Sandell i Främre Asien

Foto: Johan Sandberg

Torsten och Tua Sandell är sedan år 2014 vår församlings utsända i Främre Asien. Tua Sandell är diakonissa och arbetar med diakoni och kvinnoarbete. Torsten Sandell är pastor och jobbar med församlingsuppgifter och undervisning. De sänds ut genom Svenska Lutherska Evangeliföreningen.

 

 

 

Afonso Ndawanapo, stipendiat  i Angola

Esbo svenska församling har i flera år varit med om att stöda s.k. fadderteologer, teologistuderande i Afrika. Vår stipendiat  sedan våren 2017 heter Afonso Ndawanapo och är född 1992 i Lubango i Angola. Han har arbetat åt den lutherska kyrkan i Angola och han har mycket erfarenhet från olika uppgifter inom kyrkan. Han har jobbat med ekonomi, skött ungdomsarbete och predikat i olika församlingar.

Afonso har blivit godkänd för att studera till teologie magister på Istel-universitetet i Lubango. Studierna inleddes 2017 och beräknas ta fyra år. Efter studierna är det tänkt att Afonso ska bli pastor i någon av församlingarna inom den lutherska kyrkan. Församlingarna i Angola har det knapert ekonomiskt, men tack vare ett stipendium från Finska Missionssällskapet kan Afonso studera på universitetet.

Tack vare stipendier får kyrkan utbildade präster som kan tjäna i församlingarna med att nå nya människor med evangeliet och för att hjälpa fattiga, kvinnor, barn, funktionshindrade och andra utsatta grupper. 

 

Videohälsning från Afonso Ndawanapo: 

Svensk text: 

Hej! Jag heter Afonso Ndawanapo. Jag studerar fjärde året på teologiska institutet i Lubango. (Lubangon Instituto Superior de Evangelical Theology, ISTEL). Det har verkligen varit en välsignelseatt studera här. Jag är medlem i Angolas Evangelisk‐Lutherska kyrka (IELA) och om Gud så vill får jag i år klart kursen i teologi.

Under coronakarantänen, som började 27 mars, studerade vi via Internet (WhatsApp). Vi hade grundat en grupp och i den kunde vi kommunicera med våra lärare. Vi kunde ställa frågor och lärarna hjälpte och gav råd. Största utmaningen var framförallt att få tag i studiematerial.

Tyvärr kunde vi under lång tid inte använda biblioteket, så vi blev tvungna att hitta andra sätt att få tag imaterial så vi skulle kunna klara de mål som var uppställda för läsåret. Även om vi hade WhatsApp‐gruppen, var det inte lätt att studera och man funderade hur man skulle orka fortsätta.

Tiden i karantän innebar begränsningar som vi bara måste anpassa oss till. Vi var tvungna attövervinna svårigheterna i denna nya situation. Vi har ännu mycket att lära om att leva i karantän och den situation vi har framför oss.

Jag tror att tiden i karantän visade hur viktigt det är att vi människor har kontakt. Vi vill träffas fysiskt och därför blir det så svårt då vi blir isolerade från varandra. Men tiden i karantän lärde oss också något. Den fördjupade vårt sätt att se på livet och det tycker jag är fint. Det var nog det goda som kom ut av den tiden.