Församlingens utsända

Riikka-Maria och Tomas Kolkka

Esbo svenska församling stöder numera missionärerna Riikka-Maria och Tomas Kolkka, som jobbar i Thailand.

Riikka-Maria är musiklärare och expert på läskunnighetsarbete. Tomas är filosofie magister och expert på språkarbete. Riikka-Maria och Tomas har jobbat med språk-, musik- och församlingsarbete bland luaminoriteten i bergsbyarna i norra Thailand sedan 2012. Före det (åren 2003–2011) gjorde de språk- och bibelöversättningsarbete i Papua Nya Guinea.   

Livet i bergsbyarna i norra Thailand är något helt annat än livet i storstaden Bangkoks vimmel eller på de thailändska semesterorterna vid kusten. I bergen måste människorna ofta nöja sig med en lägre levnadsstandard samt färre arbetstillfällen och sämre utbildningsmöjligheter. Det dagliga brödet är alltså ingen självklarhet och kanske är det just därför som människorna har en andlig hunger. För närvarande växer Thailands lutherska kyrka starkt bland avlägsna och fattiga språkminoriteter i norra Thailand.

Om du vill få nyhetsbrev av Riikka-Maria och Tomas Kolkka 4 gånger per år, kan du beställa deras nyhetsbrev här.

 

Håkan och Judy Granberg har gått i pension

Håkan och Judy Granberg, som i många år varit Esbo församlings utsända i Kina och Hongkong, har gått i pension. Vi tackar dem för deras insatser och önskar dem lyckliga pensionärsdagar!  

 

Tua och Torsten Sandell i Främre Asien

Foto: Johan Sandberg

Torsten och Tua Sandell har återvänt till hemlandet.

 

 

 

Afonso Ndawanapo, stipendiat  i Angola

Esbo svenska församling har i flera år varit med om att stöda s.k. fadderteologer, teologistuderande i Afrika. Vår stipendiat  sedan våren 2017 heter Afonso Ndawanapo och är född 1992 i Lubango i Angola. Han har arbetat åt den lutherska kyrkan i Angola och han har mycket erfarenhet från olika uppgifter inom kyrkan. Han har jobbat med ekonomi, skött ungdomsarbete och predikat i olika församlingar.

Afonso har blivit godkänd för att studera till teologie magister på Istel-universitetet i Lubango. Studierna inleddes 2017 och beräknas ta fyra år. Efter studierna är det tänkt att Afonso ska bli pastor i någon av församlingarna inom den lutherska kyrkan. Församlingarna i Angola har det knapert ekonomiskt, men tack vare ett stipendium från Finska Missionssällskapet kan Afonso studera på universitetet.

Tack vare stipendier får kyrkan utbildade präster som kan tjäna i församlingarna med att nå nya människor med evangeliet och för att hjälpa fattiga, kvinnor, barn, funktionshindrade och andra utsatta grupper.