Församlingens utsända

 

Håkan och Judy Granberg i Kina och Hong Kong

Håkan och Judy Granberg är sedan många år universitetslärare i Kina och Hongkong. Håkan Granberg är teologie doktor och lärare i teologi och engelska. Judy Granberg är hum.kand. och undervisar i engelska.

 

Tua och Torsten Sandell i Främre Asien

Foto: Johan Sandberg

Torsten och Tua Sandell är sedan år 2014 vår församlings utsända i Främre Asien. Tua Sandell är diakonissa och arbetar med diakoni och kvinnoarbete. Torsten Sandell är pastor och jobbar med församlingsuppgifter och undervisning. De sänds ut genom Svenska Lutherska Evangeliföreningen.

 

 

Afonso Ndawanapo, stipendiat  i Angola

Esbo svenska församling har i flera år varit med om att stöda s.k. fadderteologer, teologistuderande i Afrika. Vår stipendiat  sedan våren 2017 heter Afonso Ndawanapo och är född 1992 i Lubango i Angola. Han har arbetat åt den lutherska kyrkan i Angola och han har mycket erfarenhet från olika uppgifter inom kyrkan. Han har jobbat med ekonomi, skött ungdomsarbete och predikat i olika församlingar.

Afonso har blivit godkänd för att studera till teologie magister på Istel-universitetet i Lubango. Studierna inleddes 2017 och beräknas ta fyra år. Efter studierna är det tänkt att Afonso ska bli pastor i någon av församlingarna inom den lutherska kyrkan. Församlingarna i Angola har det knapert ekonomiskt, men tack vare ett stipendium från Finska Missionssällskapet kan Afonso studera på universitetet.

Tack vare stipendier får kyrkan utbildade präster som kan tjäna i församlingarna med att nå nya människor med evangeliet och för att hjälpa fattiga, kvinnor, barn, funktionshindrade och andra utsatta grupper. 

Så här skriver Afonso Ndawanapo i sitt senaste brev tilll församlingen:

Studierna under början av år 2018 har gått bra och jag lyckades därmed klara av den första delen av andra årets teologistudier. Jag lyckades klara av alla kurser i studieprogrammet. Jag har inte ännu fått betyget från första delen av år 2018, men jag kan skicka betyget då det kommer.

Tack vare Guds nåd har jag lyckats komma in i rytmen på institutet. I det här skedet kan jag berätta att tidtabellerna orsakar en hel del stress, eftersom vi får många uppgifter och vi har många ämnen på gång samtidigt. Men jag är motiverad och lär mig hela tiden nya studietekniker. Det har också varit intressant att följa med den nya dynamiken på skolan eftersom det nu finns många studerande och många av dem studerar inte ens teologi utan deltar i olika kurser.

Kursen i reflekterande teologi var nyttig, för i den skulle vi analysera problem där man använder vetenskapliga mekanismer för att lösa sociala problem i en kristen miljö. På detta sätt utvecklar man förmågan att analysera och finna lösningar i olika situationer.

Institutet har ganska bra uppfyllt de förväntningar jag hade på studierna. Också lärarna har varitbra och hittills har allt gått bra. Undervisningen håller hög akademisk nivå och jag tycker attkvaliteten på undervisningen är tillräcklig, då man beaktar att vi studerar andra året nu. Man kan också få hjälp med studierna, t.ex. genom att studera i små grupper.

Jag kan rekommendera den här skolan åt andra eftersom skolan har bra nivå på undervisningen och det råder en saklig inlärningsatmosfär. Min familj mår bra och jag har också fått vara frisk under våren. Jag planerar ändå att fara över till Namibia för att gå till en optiker eftersom mina ögon allt oftare varit irriterade.

Till slut vill jag skicka hälsningar till er mina bröder och systrar i tron, ni som haft möjlighet att stöda mina studier. Jag riktar ett stort tack till er alla och jag önskar från djupet av mitt hjärta att Gud fortsätter att välsigna er i rikliga mått. Jag tror att er uppoffring är ämnad för att bygga upp och tjäna Guds kyrka.