Församlingens utsända

 

Håkan och Judy Granberg i Kina och Hong Kong

Håkan och Judy Granberg är sedan många år universitetslärare i Kina och Hongkong. Håkan Granberg är teologie doktor och lärare i teologi och engelska. Judy Granberg är hum.kand. och undervisar i engelska.

 

Tua och Torsten Sandell i Främre Asien

Foto: Johan Sandberg

Torsten och Tua Sandell är sedan år 2014 vår församlings utsända i Främre Asien. Tua Sandell är diakonissa och arbetar med diakoni och kvinnoarbete. Torsten Sandell är pastor och jobbar med församlingsuppgifter och undervisning. De sänds ut genom Svenska Lutherska Evangeliföreningen.

 

 

Afonso Ndawanapo, stipendiat  i Angola

Esbo svenska församling har i flera år varit med om att stöda s.k. fadderteologer, teologistuderande i Afrika. Vår stipendiat  sedan våren 2017 heter Afonso Ndawanapo och är född 1992 i Lubango i Angola. Han har arbetat åt den lutherska kyrkan i Angola och han har mycket erfarenhet från olika uppgifter inom kyrkan. Han har jobbat med ekonomi, skött ungdomsarbete och predikat i olika församlingar.

Afonso har blivit godkänd för att studera till teologie magister på Istel-universitetet i Lubango. Studierna inleddes 2017 och beräknas ta fyra år. Efter studierna är det tänkt att Afonso ska bli pastor i någon av församlingarna inom den lutherska kyrkan. Församlingarna i Angola har det knapert ekonomiskt, men tack vare ett stipendie från Finska Missionssällskapet kan Afonso studera på universitetet.

Tack vare stipendier får kyrkan utbildade präster som kan tjäna i församlingarna med att nå nya människor med evangeliet och för att hjälpa fattiga, kvinnor, barn, funktionshindrade och andra utsatta grupper. 

Esbo svenska församlings tidigare stipendiat Jonas Lucas Anashamela från Tanzania har avslutat sina studier och blivit prästvigd hösten 2017.