Församlingens utsända

 

Håkan och Judy Granberg i Kina och Hong Kong

Håkan och Judy Granberg är sedan många år universitetslärare i Kina och Hongkong. Håkan Granberg är teologie doktor och lärare i teologi och engelska. Judy Granberg är hum.kand. och undervisar i engelska. För närvarande är Granbergs hemma i Finland.

 

Tua och Torsten Sandell i Främre Asien

Foto: Johan Sandberg

Torsten och Tua Sandell är sedan år 2014 vår församlings utsända i Främre Asien. Tua Sandell är diakonissa och arbetar med diakoni och kvinnoarbete. Torsten Sandell är pastor och jobbar med församlingsuppgifter och undervisning. De sänds ut genom Svenska Lutherska Evangeliföreningen.

 

 

Afonso Ndawanapo, stipendiat  i Angola

Esbo svenska församling har i flera år varit med om att stöda s.k. fadderteologer, teologistuderande i Afrika. Vår stipendiat  sedan våren 2017 heter Afonso Ndawanapo och är född 1992 i Lubango i Angola. Han har arbetat åt den lutherska kyrkan i Angola och han har mycket erfarenhet från olika uppgifter inom kyrkan. Han har jobbat med ekonomi, skött ungdomsarbete och predikat i olika församlingar.

Afonso har blivit godkänd för att studera till teologie magister på Istel-universitetet i Lubango. Studierna inleddes 2017 och beräknas ta fyra år. Efter studierna är det tänkt att Afonso ska bli pastor i någon av församlingarna inom den lutherska kyrkan. Församlingarna i Angola har det knapert ekonomiskt, men tack vare ett stipendium från Finska Missionssällskapet kan Afonso studera på universitetet.

Tack vare stipendier får kyrkan utbildade präster som kan tjäna i församlingarna med att nå nya människor med evangeliet och för att hjälpa fattiga, kvinnor, barn, funktionshindrade och andra utsatta grupper. 

Så här skriver Afonso Ndawanapo i sitt senaste brev tilll församlingen:

Studierna har gått bra och jag har anpassat mig bra till studierna på ISTEL. Jag hade en hel del nya kurser detta år.

Vi började med grekiskan, ifjol var det hebreiskan. Jag har inga större problem med språken. Grekiskan var intressant, vi lärde oss förstå ordens ursprung. Idén är att vi ska kunna söka upp orden på ursprungsspråken, så att vi bättre kan förstå Bibeln. Nu koncentrerar vi oss på substantiven, nästa termin står verben i tur. Grekiskan var bra, men också det svåraste ämnet, det var svårt att förstå logiken. Men som tur är så hjälpte Gud mig att förstå.

Teologins historia 2 (dogmatik) var också ett intressant ämne. Det är intressant att fundera på varför vissa saker och tankar idag är som de är. Lärarna är bra och de är kunniga i sina ämnen. De är bra på att öka vår förståelse för teologin.

Jag har fått vara ganska frisk. De glasögon jag fått har underlättat livet betydligt.Bristen på pengar gör det svårt ibland, men vi har ändå klarat oss hittills. Vi studerande stöder och uppmuntrar varandra i studierna. Från kyrkans håll har det tidigare ordnats träffar, kyrkans generalsekreterare brukar träffa oss och prata om våra studier. Nu har det dock inte ordnats någon träff. Var är stödet från ledarna?

Vi är alltjämt mycket tacksamma för stödet från Finska Missionssällskapet. Vi har fått hjälp på alla sätt så att vi ska kunna tjäna kyrkan.

Guds välsignelse,

Afonso Ndawanapo