I giftastankar?

Planerar ni att gifta er? Gratulerar! Det är spännande att planera vigsel och bröllopsfest - festen blir ju ett minne för livet. Det är mycket att tänka på inför en vigsel. Här får du några praktiska råd för förberedelserna.

Förlovning
Ett par som har kommit överens om att gifta sig med varandra betraktas som förlovade. Äktenskapslagen förutsätter inte att man byter ringar eller berättar offentligt om förlovningen eller t.ex.annonserar den i tidningen.

Kyrkligt, borgerligt, välsignelse?
För att vigseln skall kunna förrättas i den evangelisk-lutherska kyrkan bör åtminstone den ena vara skriftskolgången medlem i den evangelisk-lutherska kyrkan och den andra skall tillhöra något annat kristet samfund.

Kan kyrklig vigsel inte förrättas, skall äktenskapet ingås genom borgerlig vigsel. Därefter kan, om så önskas, en kyrklig välsignelse av äktenskapet ske. Välsignelsen påminner till sin struktur om en kyrklig vigsel.

Hindersprövning
Före vigseln behövs hindersprövning vid befolkningsregistermyndigheten. Hör man till  någon av de evangelisk-lutherska församlingarna i Esbo görs hindersprövningen av Esbo församlingars servicecentral. Man kan också fylla i en elektronisk blankett.

Man bör ansöka om hindersprövning minst sju vardagar före vigseln. Hindersprövningen gäller i fyra månader. De förlovade fyller i en blankett där de försäkrar att de inte har hinder för äktenskap som baserar sig på släktskap och redogör för sina eventuella tidigare äktenskap.

Var?
Vigseln sker vanligen i brudens hemförsamling och förrättas av en präst därifrån, men man kan också kontakta en annan präst. Vigsel kan förrättas i en kyrka, hemma, ute i naturen eller på någon annatn lämplig plats. Två vittnen bör vara närvarande vid vigseln.

I Esbo är den medeltida domkyrkan populärast som vigselkyrka, men det finns också många andra vackra kyrkor och kapell.

Boka kyrka, präst och kantor
Börja med att kontakta Esbo församlingars servicecentral för att boka kyrka, präst och kantor. Prästen kontaktar paret och går igenom ordningen för vigseln. Kantorn hjälper vid musikvalet.

Esbo församlingars bokningstjänster
Bokningar av kyrkliga förrättningar per telefon och e-post:
09 8050 2601
måndag-tisdag kl. 9-15
onsdag-torsdag kl. 9-12
fredagar stängt
varauspalvelut.espoo@evl.fi

Esbo församlingars vigselbroschyr i pdf-format

Brudbukett med rosa blommor.