Begravningsplatser i Esbo

Klockarmalmens begravningsplats 
Klockarmalmsvägen 17
Kistplatser och urnlund, minneslund
På Klockarmalmen finns också en konfessionslös avdelning med kist- och urngravar, minneslund och anonym minneslund.

Kapellets begravningsplats
Prästgårdsvägen 12 vid Esbo begravningskapell
Nya kist- och urngravar endast på veteranavdelningen (för krigsveteraner från Esbo)

Kyrkans begravningsplats
Kyrkbacksvägen 1 vid Esbo domkyrka
Nya gravplatser endast i minneslundens anonyma avdelning

Gräsa urnlund
Olarsbäcken 4 vid Olars kyrka
Nya urngravar, minneslund, kolumbarium och anonym minneslund

Hagalunds urnlund
Kyrkstigen 6 vid Hagalunds kyrka
Nya urngravar, minneslund och kolumbarium

 

Klockarmalmens begravningsplats.