Goda minnen ger tröst

De anhöriga besluter om hur minnesstunden ska ordnas – den kan hållas i den avlidnas eller en anhörigs hem, i en församlingssal, i en restaurang eller på något annat lämpligt ställe. Vid minnesstunden minns vi den avlidna och delar med oss av våra personliga minnen. Därför är det bra att reservera tid också för fri samvaro.

Efter postludiet eller efter att kistan sänkts ner i graven kan någon av de anhöriga bjuda in begravningsföljet till minnesstunden. Då minnesstunden börjar kan någon av de närmaste anhöriga hälsa välkommen. Då kan man också framföra kondoleanser till de närmaste anhöriga.

Ofta är prästen och ibland också kantorn närvarande vid minnesstunden, men det är bra att för säkerhets skull bjuda in dem på förhand. Om man vill ha musikprogram vid minnesstunden rekommenderas att man på förhand kontrollerar vilka instrument som finns tillgängliga. Vid minnesstunden läser man också upp minnesadresserna.

Serveringen vid minnesstunden kan man ordna själv, beställa från en cateringfirma eller genom begravningsbyrån. Församlingarnas kökspersonal sköter inte privata evenemang. Det finns kaffeserviser i alla kapell, men man bör på förhand kontrollera att kärlen räcker till.

Sockenstugan vid Esbo domkyrka används ofta vid minnesstunder.
Foto: Mirja Aukee.

Till minnesstunden samlas anhöriga och vänner för att tillsammans komma ihåg personen som dött. Minnesstunden är en privat tillställning som de anhöriga är värdar för. Ofta följer den lokala seder och förstås de önskemål som den avlidna berättat om. Man kan också avstå från att ordna en minnesstund.

Läs om minnesstunden