Kyrkkaffe i Esbo domkyrkas församlingsgård

Vuxenarbete

I Esbo svenska församling finns följande grupper för vuxna:

  • Kyrkvärdsgruppen – mer info: Heidi Jäntti, 040 531 1046, heidi.jantti@evl.fi
  • Vuxenskriftskola – mer info: Brita Ahlbeck, 040 546 5194, brita.ahlbeck@evl.fi
  • Handarbetsgruppen Symamsellerna i Vita huset, Prästgårdsgränden 1, varje helgfri tisdag kl. 16-19. Vi arbetar för internationell diakoni och mission. Mer info: Nina Wallenius, 050 432 4323.
  • Grupper för daglediga i alla åldrar
kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Konfirmandpräst

kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
ledande diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan10
02770 Esbo
diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo