Vuxna människor på en strand.

Vuxenarbete

I Esbo svenska församling finns följande grupper för vuxna:

  • Kyrkvärdsgruppen – mer info: Heidi Jäntti, 040 531 1046, heidi.jantti@evl.fi
  • Vuxenskriftskola – mer info: Anna Laasio, 050 568 5718, anna.laasio@evl.fi
  • Handarbetsgruppen Symamsellerna som arbetar för internationell diakoni och mission tar en paus på grund av flytt till nya utrymmen i Församlingsgården (Vita Huset övergår i begravningsväsendets användning). Symamsellernas nästa träff är i januari 2024. Välkommen att bekanta dig med våra nya utrymmen.

    Symamsellerna deltar på hösten i HöstMattsmarkand och Skördemässan – mer info: Nina Wallenius, 050 432 4323, nina.wallenius@evl.fi

    Grupper för daglediga i alla åldrar

Tag kontakt

kaplan, vik. kyrkoherde 24.7-29.10.2024
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
kaplan, tjänstledig - 30.11.2024
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Kontaktperson för frivilligverksamhet, kontaktperson i regnbågsfrågor

diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
ledande diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo