Vuxna människor på en strand.

Vuxenarbete

I Esbo svenska församling finns följande grupper för vuxna:

  • Kyrkvärdsgruppen – mer info: Heidi Jäntti, 040 531 1046, heidi.jantti@evl.fi
  • Vuxenskriftskola – mer info: Anna Laasio, 050 568 5718, anna.laasio@evl.fi
  • Handarbetsgruppen Symamsellerna som arbetar för internationell diakoni och mission tar en paus på grund av flytt till nya utrymmen i Församlingsgården (Vita Huset övergår i begravningsväsendets användning). Symamsellernas nästa träff är i januari 2024. Välkommen att bekanta dig med våra nya utrymmen.

    Symamsellerna deltar på hösten i HöstMattsmarkand och Skördemässan – mer info: Nina Wallenius, 050 432 4323, nina.wallenius@evl.fi

    Grupper för daglediga i alla åldrar

 

Kom med och fira Borgå stift

Vårt stift fyller 100 år i år.

Festligheterna kulminerar med stiftsdagar i Borgå 27–29.10.

Mellersta Nylands prosteri ordnar en gemensam resa till Borgå lördagen den 28.10.

Vi åker med gemensam buss som tar oss från Kyrkslätt via Esbo och Grankulla till Vanda. Vi siktar på att vara framme i Borgå kl. 9:30.

Lördagens program sker i Konstfabriken där vi har program hela dagen.

I resans pris ingår utöver programmet, lunch och middag.

Hemfärden sker kl. 18:00.

Det subventionerade priset är 50€ /person.

Anmäl dig senast 15.9.2023 här 

eller på Kyrkslätts svenska församlings webbplats (www.kyrkslattsforsamlingar.fi) Anmälningar tas också emot av pastorsexpeditionen i Kyrkslätt tel. 040 350 8213

Närmare tidtabell för avfärd meddelar vi de anmälda direkt.

Bekanta dig med programmetÖppna länk i ny flik

Tag kontakt

kaplan, tjänstledig t.o.m. 31.12.2023
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
kaplan, tjänstledig
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Kontaktperson för frivilligverksamhet, kontaktperson i regnbågsfrågor

diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
ledande diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo