Kyrkkaffe i Esbo domkyrkas församlingsgård

Vuxenarbete

I Esbo svenska församling finns följande grupper för vuxna:

  • Kyrkvärdsgruppen – mer info: Heidi Jäntti, 040 531 1046, heidi.jantti@evl.fi
  • Vuxenskriftskola – mer info: Brita Ahlbeck, 040 546 5194, brita.ahlbeck@evl.fi
  • Braskvällar för kvinnor: Mataskärs lägercentrum, Mataskärsvägen 3.
    Mer info: Brita Ahlbeck
  • Träffdax för daglediga i Köklax kapell, Handelsbacken 1, varannan tisdag kl. 13–14.30. Vi har öppet hus, handarbetar och stöder hjälporganisationen Hoppets Stjärna. Mer info: Nina Wallenius, 050 432 4323.
  • Handarbetsgruppen Symamsellerna i Vita huset, Prästgårdsgränden 1, varje helgfri tisdag kl. 16-19. Vi arbetar för internationell diakoni och mission. Mer info: Nina Wallenius, 050 432 4323.
kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Skriftskolpräst

kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
ledande diakoniarbetare (tjänstledig t.o.m. 31.8.2019)
Esbo svenska församling
Kyrkogatan10
02770 Esbo
diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo