Kyrkkaffe i Esbo domkyrkas församlingsgård

Vuxenarbete

All samlande verksamhet håller paus t.o.m. 10.1.2021.

I Esbo svenska församling finns följande grupper för vuxna:

  • Kyrkvärdsgruppen – mer info: Heidi Jäntti, 040 531 1046, heidi.jantti@evl.fi
  • Vuxenskriftskola – mer info: Brita Ahlbeck, 040 546 5194, brita.ahlbeck@evl.fi
  • Handarbetsgruppen Symamsellerna i Vita huset, Prästgårdsgränden 1, varje helgfri tisdag kl. 16-19. Vi arbetar för internationell diakoni och mission. Mer info: Nina Wallenius, 050 432 4323. 
  • Grupper för daglediga i alla åldrar 

 

Tag kontakt

kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Kontaktperson för frivilligverksamhet, kontaktperson i regnbågsfrågor

diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
ledande diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo