Kyrkkaffe i Esbo domkyrkas församlingsgård

Vuxenarbete

Alla samlingar är inhiberade under perioden 16.3-31.8 för att förhindra spridning av coronaviruset.

I Esbo svenska församling finns följande grupper för vuxna:

  • Kyrkvärdsgruppen – mer info: Heidi Jäntti, 040 531 1046, heidi.jantti@evl.fi
  • Vuxenskriftskola – mer info: Brita Ahlbeck, 040 546 5194, brita.ahlbeck@evl.fi
  • Handarbetsgruppen Symamsellerna i Vita huset, Prästgårdsgränden 1, varje helgfri tisdag kl. 16-19. Vi arbetar för internationell diakoni och mission. Mer info: Nina Wallenius, 050 432 4323.
  • Grupper för daglediga i alla åldrar

 

kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Konfirmandpräst

kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
ledande diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan10
02770 Esbo
diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo