Söndagen den 4 februari går starten för

Foto: Kyrktjänst

Ät gott & gör gott — var med på startdatumet sö 4.2 

Vi firar gudstjänst med små och stora kl. 12.15 i Esbo domkyrka.

I församlingsgården dukar vi upp en riklig lunch, också med vege-alternativ kl.13.

  • Vi roar familjens yngsta med program,
  • säljer lotter, hembakt och Gemensamt Ansvar-produkter  

Lunchpris10 € / vuxna, 5 € / barn över 3 år. Skänks oavkortat till GA-insamlingen.

Plats: Församlingsgården, Kyrkstranden 2. Betalning: MobilePay, bankkort eller kontant.

Foto: Pixabay, bildbehandlat. Logo, Kyrktjänst rf.

Vad är Gemensamt Ansvar?

Gemensamt Ansvar är den evangelisk-lutherska kyrkans årliga storinsamling, som hjälper nödställda i Finland och u-länderna, oberoende av härkomst, religion eller politisk övertygelse. 

Uppropet 2024 - förverkliga det goda

År 2024 stöder Gemensamt Ansvar unga människor som upplever djup ensamhet eller är i fara att bli marginaliserade, förlora kontrollen över sina liv eller sina möjligheter till ett gott liv i Finland och globalt.

I Finland styrs 40% av intäkterna från Gemensamt Ansvar via HelsingforsMission och församlingarna till deras arbete för ensamma unga. 

Foto: Kyrktjänst

Kyrkans Utlandshjälp som hjälper i världens katastrofområden till exempel genom att möjliggöra skolgång och yrkesutbildning för barn och unga får 60% av intäkterna.

Kyrkans Utlandshjälp arbetar i sex flyktingområden i Uganda. Med hjälp av utbildningsprojekt förbättras tillgången till utbildning genom att man bygger nya och säkra klassrum, ordnar kampanjer som uppmuntrar till att återvända till skolan och ökar kunskapen om utbildningens betydelse samt delar ut läromaterial och hygienpaket.

Foto: Kyrktjänst

Under år 2024 ser HelsingforsMission, Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands församlingar och Kyrkans Utlandshjälp till att hjälpen når fram.

GEMENSAMT ANSVAR 2024 i Esbo svenska församling

Vår församling arrangerar evenemang och träffar där du genom att delta bidrar till att det kommer in medel till insamlingen.

Vad är på gång och när? Vi publicerar information på den här nätsidan, i evenemangskalendern, på Esbo svenska församlings FB och Instagram samt i massmedier.

På kommande...

22.2 Johanna Yli-Opas, Kyrktjänst gästar Torsdagsträffen i Södrik kapell.

4-6.4 bössinsamling i köpcentret Iso Omena. Vill du hjälpa till i insamlingen med att hålla i insamlingsbössan en stund? Ta kontakt med GA-insamlingsledare och diakon Nina WalleniusÖppna länk i ny flik

Foto: Kyrktjänst

Här kan du skänka ditt bidrag direkt på nätet.

Övriga sätt att skänka pengar:

MobilePay 45597 (Esbo svenska församling MobilePay donationsnummer) 

MobilePay 85050 (Riksomfattande MobilePay donationsnummer) 

Du kan också delta:

– Sänd ett SMS till numret 16588:
Skriv i meddelandefältet
APU20 (donation 20 €)

APU10 (donation 10€)

eller betala in ditt bidrag - Esbo svenska församlings referensnummer är 305080.
Aktia FI82 4055 0010 4148 41                    
Nordea FI16 2089 1800 0067 75                
OP FI14 5000 0120 2362 28

Insamlingstillstånd RA/2020/639, i kraft tills vidare på finska fastlandet. På Åland: Insamlingstillstånd ÅLR/2023/7525, gäller 1.1 –31.12.2024.

Läs mer om vad allt HelsingforsMission gör. Organisationen är Gemensamt Ansvars samarbetspartner 2024

Diakoniarbetare Nina Wallenius är insamlingsledare år 2024. De förtroendevalda Kristina Ifström och Hannele Nygård är representanter i arbetsgruppen för Gemensamt Ansvar inom Esbo svenska församling. 

Tag kontakt

diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo