Söndagen den 4 februari går starten för

Foto: Kyrktjänst

På kommande...

Foto: Pixabay, bildbehandlat. Logo, Kyrktjänst rf.

Vad är Gemensamt Ansvar?

Gemensamt Ansvar är den evangelisk-lutherska kyrkans årliga storinsamling, som hjälper nödställda i Finland och u-länderna, oberoende av härkomst, religion eller politisk övertygelse. 

Uppropet 2024 - förverkliga det goda

År 2024 stöder Gemensamt Ansvar unga människor som upplever djup ensamhet eller är i fara att bli marginaliserade, förlora kontrollen över sina liv eller sina möjligheter till ett gott liv i Finland och globalt.

I Finland styrs 40% av intäkterna från Gemensamt Ansvar via HelsingforsMission och församlingarna till deras arbete för ensamma unga. 

Foto: Kyrktjänst

Kyrkans Utlandshjälp som hjälper i världens katastrofområden till exempel genom att möjliggöra skolgång och yrkesutbildning för barn och unga får 60% av intäkterna.

Kyrkans Utlandshjälp arbetar i sex flyktingområden i Uganda. Med hjälp av utbildningsprojekt förbättras tillgången till utbildning genom att man bygger nya och säkra klassrum, ordnar kampanjer som uppmuntrar till att återvända till skolan och ökar kunskapen om utbildningens betydelse samt delar ut läromaterial och hygienpaket.

Foto: Kyrktjänst

Under år 2024 ser HelsingforsMission, Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands församlingar och Kyrkans Utlandshjälp till att hjälpen når fram.

GEMENSAMT ANSVAR 2024 i Esbo svenska församling

Vår församling arrangerar evenemang och träffar där du genom att delta bidrar till att det kommer in medel till insamlingen.

Vad är på gång och när? Vi publicerar information på den här nätsidan, i evenemangskalendern, på Esbo svenska församlings FB och Instagram samt i massmedier.

Foto: Kyrktjänst

Här kan du skänka ditt bidrag direkt på nätet.

Övriga sätt att skänka pengar:

MobilePay 45597 (Esbo svenska församling MobilePay donationsnummer) 

MobilePay 85050 (Riksomfattande MobilePay donationsnummer) 

Du kan också delta:

– Sänd ett SMS till numret 16588:
Skriv i meddelandefältet
APU20 (donation 20 €)

APU10 (donation 10€)

eller betala in ditt bidrag - Esbo svenska församlings referensnummer är 305080.
Aktia FI82 4055 0010 4148 41                    
Nordea FI16 2089 1800 0067 75                
OP FI14 5000 0120 2362 28

Insamlingstillstånd RA/2020/639, i kraft tills vidare på finska fastlandet. På Åland: Insamlingstillstånd ÅLR/2023/7525, gäller 1.1 –31.12.2024.

Evenemang som varit...

Ät gott & gör gott — på startdatumet sö 4.2 

Vi firade gudstjänst med små och stora kl. 12.15 i Esbo domkyrka.

I församlingsgården dukade vi upp en riklig lunch, också med vege-alternativ.

  • vi roade familjens yngsta med program,
  • sålde lotter, hembakt och Gemensamt Ansvar-produkter  

22.2 Johanna Yli-Opas från Kyrktjänst gästade Torsdagsträffen i Södrik kapell och berättade om Gemensamt Ansvar

4-6.4 bössinsamling i köpcentret Iso Omena. 

8.5 Reflections 1 i Esbo domkyrka - Multikonstnärlig konsertserie - Reflections 123
Temat är ögat - det allseende ögat; ögat som själens spegel, ljus, spegling, reflektion. Den multikonstnärliga konsertseriens musik är av Anders Hillborg, Arvo Pärt, Johanna Almark, Lili Boulanger m.fl.

Reflections 2, Helsinge St.Lars kyrka 19.7 kl.19

Reflections 3, Borgå domkyrka 27.10 kl.18

Läs mer om vad allt HelsingforsMission gör. Organisationen är Gemensamt Ansvars samarbetspartner 2024

Diakoniarbetare Nina Wallenius är insamlingsledare år 2024. De förtroendevalda Kristina Ifström och Hannele Nygård är representanter i arbetsgruppen för Gemensamt Ansvar inom Esbo svenska församling. 

Tag kontakt

diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo