Vill du göra gott?

Nu har du chansen! Du behövs!

Alla församlingar i Esbo erbjuder olika alternativ till frivilligarbete. Du kan t.ex. delta i hjälpinsatser och insamlingar, sjunga i kör, hjälpa äldre personer, be för sjuka eller hjälpa till i högmässan. Ungdomar behövs t.ex. som klubbledare och hjälpledare.

Som frivillig är du inte ensam, du är en del av ett nätverk av frivilliga. Du blir bekant med andra församlingsmedlemmar och har chansen att göra något för dina medmänniskor. Du får alltid stöd och handledning för din uppgift.

Intresserad? Frågor? Ta kontakt med dem som koordinerar frivilligarbetet. Du hittar dem nederst på den här sidan.

Vad är du bra på? Hitta din plats i frivilligverksamheten 

Läs om Marianne Blom som blev sjukhusvän.

Småbarn sitter på golvet i ett klubbrum och lyssnar på en kvinna som läser en saga.

Du behövs i:

GUDSTJÄNSTLIVET

 • Kyrkvärd (delar ut psalmböcker och gudstjänstformulär, tänder ljus m.m.)
 • Textläsare i gudstjänsten
 • Nattvardsassistent - introduktion ges!
 • Kaffevärd vid kyrkkaffen m.m.

VUXENARBETET

 • Ledare för samtals- och smågrupper

DIAKONIARBETET

 • Sjukhusassistent/patientvän
 • Gemensamt Ansvar-insamlare
 • Assistent på diakonins olika evennemang
 • Deltagare i hantverksgruppen Symamsellerna som arbetar för internationell diakoni och mission
Handstöpta ljus i olika färger tänds på altaret. Två kvinnor varav den ena är präst.

MUSIKVERKSAMHETEN

 • Körsångare
 • Olika slags musikprogram

BARN- OCH FAMILJEVERKSAMHETEN

 • Inhoppare i barnverksamheten
 • Barnvakt
 • Praktisk hjälp och avlastning åt barnfamiljer
 • Söndagsskollärare

KONFIRMANDVERKSAMHETEN OCH UNGDOMSARBETET

 • Klubbledare
 • Hjälpledare
 • Lägerassistent

Tag kontakt

kaplan, tjänstledig - 30.11.2024
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Kontaktperson för frivilligverksamhet, kontaktperson i regnbågsfrågor

diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Kontaktperson i regnbågsfrågor, frivilligverksamhet