Vill du göra gott?

Nu har du chansen! Du behövs!

Alla församlingar i Esbo erbjuder olika alternativ till frivilligarbete. Du kan t.ex. delta i hjälpinsatser och insamlingar, sjunga i kör, hjälpa äldre personer, be för sjuka eller hjälpa till i högmässan. Ungdomar behövs t.ex. som klubbledare och hjälpledare.

Som frivillig är du inte ensam, du är en del av ett nätverk av frivilliga. Du blir bekant med andra församlingsmedlemmar och har chansen att göra något för dina medmänniskor. Du får alltid stöd och handledning för din uppgift.

Intresserad? Ta kontakt med dem som koordinerar frivilligarbetet. Du hittar dem nederst på den här sidan.

Vad är du bra på? Hitta din plats i frivilligverksamheten 

Info och rekry 25.1 och 8.2.2024

Ibland behövs någon som kan ge en räckande hand med något praktiskt, medan det andra gånger behövs mer än en pop-up tillställning.

Dina insatser som frivillig är värdefulla oberoende av om ditt deltagande är sporadiskt, kortvarigt eller långt.

25 januari och 8 februari kl. 18–20 ordnas två infokvällar som samtidigt är fortbildningskvällar i Alberga kyrkas församlingssal.

Kvällen 25.1 är för dem som har intresse att ge en räckande hand och hjälpa med konkreta uppgifter.

Kvällen 8.2 är för dem som vill hjälpa med att vara stöd, samtalsvän och sjukhusvän och vågar ge sig in i ett möte med människor (vuxna som redan har en del livserfarenhet).

Frågor? Kontakta kaplan Heidi Jäntti eller diakon Ani IivanainenÖppna länk i ny flik.

Läs om Marianne Blom som blev sjukhusvän.

Hoppas vi ses i Alberga kyrka!

Småbarn sitter på golvet i ett klubbrum och lyssnar på en kvinna som läser en saga.

Du behövs i:

GUDSTJÄNSTLIVET

 • Kyrkvärd (delar ut psalmböcker och gudstjänstformulär, tänder ljus m.m.)
 • Textläsare i gudstjänsten
 • Nattvardsassistent - introduktion ges!
 • Kaffevärd vid kyrkkaffen m.m.

VUXENARBETET

 • Ledare för samtals- och smågrupper

DIAKONIARBETET

 • Sjukhusassistent/patientvän
 • Gemensamt Ansvar-insamlare
 • Assistent på diakonins olika evennemang
 • Deltagare i hantverksgruppen Symamsellerna som arbetar för internationell diakoni och mission
Handstöpta ljus i olika färger tänds på altaret. Två kvinnor varav den ena är präst.

MUSIKVERKSAMHETEN

 • Körsångare
 • Olika slags musikprogram

BARN- OCH FAMILJEVERKSAMHETEN

 • Inhoppare i barnverksamheten
 • Barnvakt
 • Praktisk hjälp och avlastning åt barnfamiljer
 • Söndagsskollärare

KONFIRMANDVERKSAMHETEN OCH UNGDOMSARBETET

 • Klubbledare
 • Hjälpledare
 • Lägerassistent

Tag kontakt

kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Kontaktperson för frivilligverksamhet, kontaktperson i regnbågsfrågor

diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Kontaktperson i regnbågsfrågor