Praktiska arrangemang

Begravningstillstånd
För att en avliden ska få gravsättas eller kremeras krävs det ett begravningstillstånd som undertecknats av en läkare, eller att information om dödsfallet har registrerats i befolkningsdatasystemet. Jordfästningen kan emellertid ordnas även om begravningstillstånd inte ännu har utfärdats.

Tid och plats för jordfästningen
Efter ett dödsfall bör man kontakta Esbo församlingars servicecentral, Kyrkogatan 1, 02770 Esbo. Öppet måndag–fredag kl. 9-15,. På grund av coronaepidemin sker kundbetjäningen endast per telefon och e-post: (09) 8050 2601, hautatoimisto.espoo@evl.fi

 Jordfästningen sker två till tre veckor efter dödsfallet. Den avlidne kan jordfästas i en kyrka eller ett kapell. Jordfästningen kan också ske vid graven.

Det är också möjligt att man låter en begravningsbyrå sköta alla begravningsarrangemang. Begravningsbyrån sköter transporten av den avlidna, tillhandahåller kistor och urnor samt sköter enligt överenskommelse och, i enlighet med de anhörigas önskemål, också alla andra frågor i anslutning till begravningen.

Den som inte hör till kyrkan kan få en kristen jordfästning om de anhöriga så önskar och den avlidne inte har förbjudit det under sin livstid. Från och med 1.1.2022 kan församlingens alla kyrkor och kapell, förutom Esbo domkyrka bokas för jordfästning. En avgift uppbärs för bokningen av kyrkan eller kapellet. En minnesstund kan hållas i församlingens utrymmen och lokaler. En avgift uppbärs för bokning av minnesstund.

Alla har rätt till gravplats
Alla esbobor har rätt till gravplats oberoende av om man är medlem i kyrkan eller inte. På Esbo kyrkliga samfällighets gravkontoret kommer man överens om gravplats. Vid kremering bestämmer man samtidigt om överlåtelsen och nedläggningen av urnan. Man går också igenom skötseln av graven och kan få råd kring valet av gravsten eller annat minnesmärke.

Kungörelse i kyrkan
Vid söndagens högmässa kungörs namnet på den avlidna. Detta betyder att man vid församlingens gemensamma gudstjänst minns de församlingsmedlemmar som nyligen avlidit. Kungörelsen sker söndagen efter begravningen (eller efter att den avlidnes egen församling fått information om begravningen). Det är en gammal tradition att de anhöriga deltar i den här gudstjänsten. Det är bra att kontrollera var och när gudstjänsten hålls.

Bouppteckning
Bouppteckning ska förrättas inom tre månader efter dödsfallet. Bouppteckningen görs för att klarlägga vilka dödsbodelägare som är arvingar till den avlidna och att upprätta en förteckning över den avlidnas och dennes eventuella makes eller makas tillgångar och skulder som behövs för arvsbeskattningen och arvskiftet.

En svartklädd man som håller i en urna.
Foto: Antti Rintala.