Retreat

Låt de yttre ramarna på Snoan hjälpa dig att landa i stillheten och tystnaden. Låt retreatens rytm med meditationerna, tidebönerna, vägledningarna och morgonmässorna omsluta dig som en varm famn för din kropp och själ.

Retreatledare är Irene Erkko, präst i Esbo svenska församling. 

Retreaten hålls veckoslutet fre-sö 27.9–29.9 på Finlands äldsta retreatgård Snoan som ligger i Lappvik mellan Ekenäs och Hangö.

Avgiften för retreatveckoslutet är 90 euro för Esbobor, övriga 140 euro.

Sidan uppdateras med mer information och anmälningslänk närmare tidpunkten för retreaten.