Missbruk

Vi stöder dig som kämpar med missbruksproblem eller som är anhörig till en missbrukare. Har du eller din anhörig missbruksproblem av något slag? Församlingarnas diakoniarbetare kan hänvisa dig vidare och hjälpa dig ta kontakt med vårdpersonal och myndigheter. Församlingarna erbjuder också möjligheter till personliga samtal, samtalsgrupper, utfärder och läger för dem som har problem med missbruk och deras anhöriga.  

Ta kontakt

Diakoniarbetarna i Esbo svenska församling:

  • Taina Sandberg 040 547 1856, ledande diakoniarbetare
  • Nina Wallenius 050 432 4323

Mentalvård och vård av missbruksproblem i Esbo 

Missbruk av alkohol

Stödtelefon för närstående till missbrukare

Tfn 050 313 9926 alla vardagar kl. 13-17.

När någon har problem med alkohol, droger, spelande eller annat missbruk påverkar det ofta de närstående. Du kan ringa till stödtelefonen om du vill tala med någon om dina upplevelser eller om det är något du vill fråga. Vår uppgift är att lyssna och ge dig stöd. Vi som tar emot ditt samtal är vana att möta människor i kris eller i svåra livssituationer. Vi har tystnadsplikt, du får vara anonym.

Stödtelefonen drivs av KRAN rf, en takorganisation inom den kristna missbrukarvården och det drogförebyggande arbetet i Svenskfinland. Stödtelefonen är stängd på nationella helgdagar. Se även www.kran.fi