När livet gör oss illa

Behöver du någon som lyssnar och stöder?

När livet gör oss illa och olika slags livskriser drabbar oss är det tryggt att veta att det finns någon som lyssnar. Församlingens präster och diakoniarbetare står gärna till tjänst med samtalsstöd.

Kontakt

Social- och krisjouren i Esbo stad ger akut krishjälp dygnet runt, tfn 09 8164 2439

Kyrkans samtalstjänst, tfn 0400 221 190

En spricka
Ensam kvinna på strand

Stöd vid sexuella trakasserier

Har du råkat ut för sexuella trakasserier i samband med församlingsverksamhet? Kontakta  ledande diakoniarbetare Ann-Christine Wiik, ann-christine.wiik@evl.fi, tfn 050 597 3313.

Tag kontakt

kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Konfirmandpräst

kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
församlingspastor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
ledande diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan10
02770 Esbo
församlingspastor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
kyrkoherde
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo