När livet gör oss illa

Behöver du någon som lyssnar och stöder?

När livet gör oss illa och olika slags livskriser drabbar oss är det tryggt att veta att det finns någon som lyssnar. Församlingens präster och diakoniarbetare står gärna till tjänst med samtalsstöd.

Kontakt

Social- och krisjouren i Esbo stad ger akut krishjälp dygnet runt, tfn 09 8164 2439

Kyrkans samtalstjänst, tfn 0400 221 190

En spricka
Ensam kvinna på strand

Stöd vid sexuella trakasserier

Har du råkat ut för sexuella trakasserier i samband med församlingsverksamhet? Kontakta prästen Heidi Jäntti, telefon 040 531 1046, heidi.jantti@evl.fi

 

Tag kontakt

kaplan, vik. kyrkoherde 24.7-29.10.2024
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
kaplan, tjänstledig - 30.11.2024
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Kontaktperson för frivilligverksamhet, kontaktperson i regnbågsfrågor

församlingspastor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
ledande diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
kyrkoherde, tjänstledig 24.6-29.10.2024
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo