Konfirmandundervisning för vuxna

Undervisningen ordnas vanligen enskilt – du läser böcker och samtalar med prästen om den kristna tron. Det här är  är ett bra alternativ för dig som inte blev konfirmerad i tonåren, men nu som vuxen vill veta mera om den kristna tron.

För vem? Hur går det till?

Varje år deltar cirka 1000 personer över 17 år i konfirmandundervising för vuxna i Finland. Antalet vuxna som inte deltagit i konfirmandundervisning har aldrig varit så högt som det är i dag. Speciellt yngre vuxna har av en eller annan orsak inte deltagit i konfirmandundervisningen.

En vuxen konfirmand erbjuder många möjligheter till meningsfulla möten och samtal om grundfrågorna i den kristna tron. Många vuxna som tar del av konfirmandundervisningen gör det utifrån ett genuint intresse för en kristen livssyn och ett sökande efter en ny inriktning i livet.

Konfirmandundervisningen för vuxna omfattar minst 20 timmar. Vuxnas livssituationer och behov av lärande är olika och därför kan lärandeprocessen omfatta mer än 20 timmar. Det är viktigt att reservera tillräckligt mycket tid för samtal om personens livssituation, önskemål och behov.

Källa: www.evl.fi

Unga vuxna som deltar i konfirmandundervisning.
Fem män och två kvinnor står i grupp. Fem av dem har svart prästskjorta och -krage på sig.
Foto: Mirja Aukee.

Tag kontakt

ungdomsarbetsledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo