Kyrkligt - men inte krångligt

Kyrkbröllop? Pampigt och påkostat, eller stillsamt och småskaligt?  Du kan gifta dig kyrkligt på olika sätt – vigseln behöver inte vara en stor, dyr tillställning med hundratals gäster.  En enkel, men stämningsfull vigsel kan ordnas hemma, i ett kapell, i församlingsgården, i prästens arbetsrum, t.o.m. ute i naturen. Alternativen är många. Själva vigseln kostar ingenting och man behöver inte alltid boka tid långt på förhand.

Man tror ofta att det är dyrt och jobbigt att ordna kyrkbröllop. Det stämmer inte, själva vigseln är gratis, om både bruden och brudgummen hör till ett officiellt kyrkosamfund. Det är festen som kostar, kyrklig vigsel kostar ingenting och den kan också ordnas enkelt.

Man behöver inte boka tid veckor eller månader i förväg, om man väljer en enklare vigsel t.ex. på en vardag. Om det inte finns hinder för vigseln kan prästen t.o.m. förrätta vigseln genast. Prästen samtalar först med paret som ska vigas, för att försäkra sig om att de har allvarliga avsikter.
 

Kyrklig vigsel kan förrättas:

  • om minst den ena av brudparet hör till den evangelisk-lutherska kyrkan
  • kyrklig vigsel är också möjlig för par där den ena är medlem i Finlands evangelisk-lutherska kyrka och den andra hör till någon annan kristen kyrka eller kristet samfund. En kyrklig vigsel kan också förrättas då en av de förlovade hör till ett kristet kyrkosamfund i utlandet
  • om man är konfirmerad medlem i kyrkan. Om du inte har gått i konfirmandundervisning men vill ingå äktenskap i kyrkan, kan du också delta i konfirmandundervisning som vuxen. Tilläggsinformation ges av Esbo församlingars servicecentral eller esboforsamlingar.fi
  • om man har med sig ett intyg över att hindersprövning inför äktenskap har utförts. Det krävs vid alla vigslar, också vid borgerlig vigsel, eftersom vigseln är en juridisk handling. Det tar ungefär en vecka att få intyget och det är i kraft i 4 månader. Under den tiden kan man vigas var som helst, bara man hittar en präst och en plats för vigseln.

Kyrkans officiella ståndpunkt är att par av samma kön ingår äktenskap vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. I Esbo kan samkönade par välja bland alla Esbo församlingars kyrkoutrymmen för vigsel eller välsignelse av äktenskap.

Var får man tag på prästen?
Prästen bokas på Esbo församlingars servicecentral. Där finns också en jourhavande präst på plats vardagar kl. 9–15.   

Var kan man bli vigd?
Förutom i kyrkorna kan vigsel förrättas i församlingsgården, i ett kapell, i prästens arbetsrum eller på någon annan lämplig plats. Vid en "ex tempore"-vigsel är det inte så lätt att snabbt få fram en kantor eller musik överhuvudtaget, med undantag av psalmer. Om musiken känns viktig är det bäst att boka kantorn på förhand.

Esbo församlingars servicecentral 

Ett brudpar vid havet.