Foto: Goran Horvat / Pixabay

Unga och unga vuxna

Verksamheten kan påverkas av restriktioner på grund av coronavirusläget. Följ med läget via webben och sociala medier.

 

Foto: Marshall Sisterson/Pixabay

Escape Enä-Seppä - veckoslutsläger 

Veckoslutet 23–25.9 åker vi buss till Enäseppä, i Vichtis. Inspirerade av Escape Rooms är temat för lägret Escape Enä-Seppä. Det här är ett läger för dig som är 12-14 år. Lägret är tvåspråkigt; svenska och finska. 

Pris 35€. I priset ingår mat, övernattning och busstransport tur-retur Enäseppä. 

Har du frågor? Kontakta camilla.dannholm@evl.fi, 040 709 9446

Elektronisk länk för anmälning (öppen 1.6 -2.9.2022)

Ungdomar tillsammans med lyfta händer mot blå himmel

Tag kontakt

ungdomsarbetsledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
t.f. ungdomsarbetsledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
ledande ungdomsarbetsledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Kontaktperson i regnbågsfrågor

församlingspastor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo