Årtal 2023 på svart grund med färggranna ljuspunkter.
Kick Off 11 januari!

Foto: Goran Horvat / Pixabay

Unga och unga vuxna

Ungdomskvällar och öppet hus

Foto: Camilla Dannholm.

Då man bara kan chilla, ta det lugnt, spela spel, träffa kompisar och församlingens anställda och köpa kaffe/te med tilltugg. Ibland samlas vi till ungdomsmässa med grill & chill-kväll. Då grillas det korv & vegankorv. 

Vår Kick Off för 2023 är på onsdag 11 januari kl. 17 i Olars kyrka. Det är träff inför Ungdomens kyrkodagar (UK) och chill. Ungdomsmässan börjar kl. 19, Frälsehemmansgränden 1.

Foto: Teckning gjord av konfirmand 2022 (beskuren).

Vi träffas i Sode, i stadsdelen Sökö och i Vita huset, nära Esbo domkyrka.

Sode-ungdomskvällarna börjar kl. 17 och slutar kl. 20. 

              6.2       6.3       3.4       8.5
16.1     13.2     13.3     17.4     15.5
23.1     20.2     20.3     24.4     22.5
30.1     27.2     27.3                  

Hjälpledarutbildning 1 i Sode kl. 17-20
6.2
6.3
3.4

11.1 ungdomsmässa i Olars kyrka kl. 19. Träff & chill kl. 17 inför Ungdomens kyrkodagar, UK. 
24.5 ungdomsmässa i Olars kyrka kl. 19 

Öppet hus i Vita huset är det mellan kl. 14-18.

7.2
7.3
4.4

Här hittar du karta och info om Sode på Sökövägen 13.

Här hittar du karta och info om Vita huset på Prästgårdsgränden 1.

Ungdomar tillsammans med lyfta händer mot blå himmel

Tag kontakt

ungdomsarbetsledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
t.f. kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo