esungdom.fi

Unga och unga vuxna

Info om ungdomsprogrammet hittar du på vår egen webbplats
www.esungdom.fi

WEEKEND PÅ HVITTORP 1-2.12 FÖR HJL 1 & 2 SAMT ASSAREUTBILDNING!

Anmälning: 29.10-14.11 genom att fylla i deltagarkortet (klicka här) och hämta det till ungdomsmässan onsdag 14.11 ELLER skicka det så att Ino får deltagarkortet senast 14.11: Esbo svenska församling, Camilla Dannholm, PB 202, 02771 Esbo. Frågor? Kontakta Ino!

 

Ungdomar som i kors håller varandra i hand.
ungdomsarbetsledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
tf. kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
t.f. ungdomsarbetsledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
ledande ungdomsarbetsledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo