Glad ungdomar utomhus.
esungdom.fi

Unga och unga vuxna

Mer information om ungdomsverksamheten: www.esungdom.fi

Verksamheten kan påverkas av restriktioner på grund av coronavirusläget. Följ med läget via webben och sociala medier.

Ungdomar tillsammans med lyfta händer mot blå himmel

Tag kontakt

ungdomsarbetsledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
ledande ungdomsarbetsledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Kontaktperson i regnbågsfrågor

församlingspastor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo