Körer i Esbo svenska församling 

Vår församling har ett digert utbud av körverksamhet för vuxna och seniorer. Samtliga körer erbjuder under denna termin en motiverad och motiverande verksamhet för alla som är intresserade av körsång. Körerna tar ständigt emot nya sångare. Välkommen med i en motiverande frivilligverksamhet!

 

Våra körer övar enligt följande

EsVoces övar regelbundet onsdagar kl. 18.30-20.30 i Esbo domkyrka (Kyrkparken 5) och i Olars kyrka (Frälsehemmansgränden 1). Höstens första övning hålls 6.9 i Esbo domkyrka. Ledare Mauriz Brunell tel. 040 5311043

Kråksången övar på onsdagar kl. 17.30–19.45 i Esbo domkyrkas församlingsgård, Kyrkstranden 2. Ledare Eeva-Liisa Malmgren tel. 040 5311049

Kammarkören Novena övar torsdagar kl. 18.15–21.15 i Olars kyrka, svenska sidan, Frälsehemmansgränden 1. Ledare Nina Kronlund tel. 040 5485271(tjänstledig) Kontakt: Lasse Leppänen tel. 040 531 1048 

Kollage