Körer i Esbo svenska församling 2019

Vår församling har ett digert utbud av körverksamhet. Allt från barnkörer till körer för vuxna och seniorer. Samtliga körer erbjuder under denna termin en motiverad och motiverande verksamhet för alla som är intresserade av körsång. Körerna tar ständigt emot nya sångare. Välkommen med i en motiverande frivilligverksamhet!

Tyvärr måste alla konserter och körövningar inhiberas under perioden 16.3-31.5.2020 för att förhindra spridning av coronaviruset. 

Våra körer övar enligt följande

EsVoces övar regelbundet onsdagar kl. 18-20.30 i Esbo domkyrka (Kyrkparken 5) och i Olars kyrka (Olarsbäcken 4). Höstens första övning hålls 4.9 i Esbo domkyrka. Ledare Mauriz Brunell tel. 040 5311043

Kråksången övar i regel på onsdagar kl. 17.30–19.45 i Esbo domkyrkas församlingsgård, Kyrkstranden 2. Ledare Eeva-Liisa Malmgren tel. 040 5311049

Barnkören övar torsdagar kl. 16.00–16.45 i Esbo domkyrkas församlingsgård, Kyrkstranden 2. Ledare Eeva-Liisa Malmgren tel. 040 5311049 och Mauriz Brunell tel. 040 5311043

Kammarkören Novena övar torsdagar kl. 18.15–21.15 i Olars kyrka, svenska sidan, Olarsbäcken 4. Ledare Nina Kronlund tel. 040 5485271

Kollage