Du behövs som frivillig!

Vill du göra gott? Vill du dela med dig av din tid? Nu har du chansen! Du behövs! I Esbo svenska församling gör vi frivilligarbete på många sätt - det finns alltid behov av frivilliga i församlingsarbetet.

Du kan vara kvinna eller man, ung, medelålders eller äldre. Du kan t.ex. delta i hjälpinsatser och insamlingar, sjunga i kör, vara telefonvän för äldre eller ensamma, hjälpa till i högmässan som kyrkvärd eller nattvardsassistent, ställa upp som inhoppare i barnverksamheten, hjälpa till med servering,  eller delta i talkoarbete. Ungdomar behövs t.ex. som klubbledare och hjälpledare.

Du ställer upp enligt dina egna möjligheter och förutsättningar – du kan hjälpa till regelbundet eller mer sporadiskt.

Som frivillig är du inte ensam, du är en del av ett nätverk av frivilliga. Du blir bekant med andra församlingsmedlemmar och har chansen att göra något för dina medmänniskor. Du får alltid stöd och handledning för din uppgift.

Dagklubben

Du behövs i:


GUDSTJÄNSTLIVET

 • Kyrkvärd (delar ut psalmböcker och gudstjänstformulär, tänder ljus m.m.)
 • Textläsare i gudstjänsten
 • Nattvardsassistent - introduktion ges!
 • Kaffevärd vid kyrkkaffen m.m.

VUXENARBETET

 • Ledare för samtals- och smågrupper

DIAKONIARBETET

 • Telefonvän
 • Sjukhusassistent/patientvän
 • Gemensamt Ansvar-insamlare
 • Assistent på diakonins olika evennemang
 • Deltagare i hantverksgruppen Symamsellerna som arbetar för internationell diakoni och mission

 

Ljuständning i Esbo domkyrka

MUSIKVERKSAMHETEN

 • Körsångare
 • Olika slags musikprogram

BARN- OCH FAMILJEVERKSAMHETEN

 • Inhoppare i barnverksamheten
 • Barnvakt
 • Praktisk hjälp och avlastning åt barnfamiljer
 • Söndagsskollärare

KONFIRMANDVERKSAMHETEN OCH UNGDOMSARBETET

 • Klubbledare
 • Hjälpledare
 • Lägerassistent

Tag kontakt

kaplan, tjänstledig
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Kontaktperson för frivilligverksamhet, kontaktperson i regnbågsfrågor