Hitta din plats som frivillig!

Vill du göra gott - känna att det är meningsfullt, när du delar med dig av din tid? I Esbo svenska församling gör vi frivilligarbete på många sätt och det finns alltid rum för fler frivilliga i församlingsarbetet. 

Nu har du chansen att vara med, oberoende av ålder eller kön. Du kan hjälpa till regelbundet eller mer sporadiskt; vara en pop up-frivillig. 

Du ställer upp enligt dina egna möjligheter och förutsättningar!

Som frivillig är du inte ensam; du är en del av ett nätverk av frivilliga. Du blir bekant med andra församlingsmedlemmar och har chansen att göra något för dina medmänniskor. Du får alltid stöd och handledning för din uppgift.

Du kan t.ex. delta i hjälpinsatser och insamlingar, sjunga i kör, vara en vän för äldre eller ensamma, hjälpa till i högmässan som kyrkvärd eller nattvardsassistent, ställa upp som inhoppare i barnverksamheten, hjälpa till med servering eller delta i talkoarbete. Ungdomar behövs t.ex. som klubbledare och hjälpledare.

Här kan du se de många rollerna som finns i Esbo svenska församling för dig som frivilligarbetareÖppna länk i ny flik

Logotypen för frvilligarbete med fem guldbruna hjärtan.

Tag kontakt

kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Kontaktperson för frivilligverksamhet, kontaktperson i regnbågsfrågor

diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Kontaktperson i regnbågsfrågor