Dop

Välkommen till världen - välkommen till församlingen! Genom dopet blir barnet en del av gemenskapen i kyrkan och i hemförsamlingen. Dopet är en gåva som ger trygghet, stöd och glädje för både små och stora.

Kyrkliga förrättningar sköts tills vidare med undantagsarrangemang p.g.a. coronaviruset. T..o.m, 31.5 kan högst 10 personer inklusive präst och kantor kan vara närvarande vid dop.  Fr.o.m. 1.6 kan högst 50 personer inkl. personal vara närvarande vid kyrkliga förrättningar i församlingarnas utrymmen, men så att ett tillräckligt säkerhetsavstånd mellan deltagarna garanteras. Tillsvidare kan man tyvärr inte ordna dopkaffe i församlingarnas utrymmen. 
 

Dop av barn, familj och präst vid dopfunten.
Dopbild, baby och dopskål.
Foto: Pixabay