Dop

Välkommen till världen - välkommen till församlingen! Genom dopet blir barnet en del av gemenskapen i kyrkan och i hemförsamlingen. Dopet är en gåva som ger trygghet, stöd och glädje för både små och stora.

Vi vill stöda er familj då ni ordnar dop. Vi hoppas att den här dopbroschyren är till hjälp.

Välsignelse till hela familjen!

Bokning av dop: Esbo församlingars bokningstjänster per telefon och e-post.
09 8050 2601, varauspalvelut.espoo@evl.fi, måndag-tisdag kl. 9-15,onsdag-torsdag kl. 9-12, fredagar stängt.

I Esbo svenska församling kan dop inte bokas i e-tjänsten.

Trygga doparrangemang 

Vi vill hjälpa familjerna att ordna trygga dopfester. Det finns lämpliga utrymmen för både små och större dopfester i församlingarnas kyrkor och kapell. Uppgifter om det maximala antalet deltagare hittas på våra hemsidor om kyrkor och lokalerÖppna länk i ny flik.

Om familjen vill ordna dopet hemma bör man beakta följande: 

  • Att utrymmet är tillräckligt stort för att antalet inbjudna dopgäster kan röra sig, se och höra.

  • De praktiska detaljerna bör i god tid diskuteras med den präst som förrättar dopet.  

  • Alla som deltar i dopfesten ska vara friska.  Ställ gärna fram handdesinfektionsmedel.

Vad är dopdagar?

Dopdagen är ett bekvämt, enkelt och förmånligt sätt att ordna dop. Församlingen sköter arrangemanget; allt från dopklänningen till kaffet och tårtan. På de öppna dopdagarna som är avgiftsfria för Esbobor kan barn i olika åldrar döpas. Du kan döpa ditt barn också om hen redan har fått sitt namn. Dopdagarna arrangeras av de finska församlingarna i Esbo kyrkliga samfällighet på våren och hösten. Det är möjligt att förrätta dopet på svenska. Då kommer prästen från Esbo svenska församling.

Dopdagar 2024

· lö 23.3 Olars kyrka, Frälsehemmansgränden 1  

· lö 11.5 Hagalunds kyrka, Kyrkstigen 6  

· sö 29.9 Ladusveds kapell, Svedjegården 5  

· sö 29.9 Sökö kapell, Sökögränden 3  

· sö 29.9 Södrik kapell, Kirstivägen 24  

· lö 16.11 Alberga kyrka,  Grindbergsgatan 2  

Dop för alla åldrar

Det är aldrig för sent att bli döpt. Du är alltid välkommen till kyrkan och dop är alltid möjligt, oberoende av din ålder.

Dop för minderåriga och dop som vuxen

I dopet lovar Gud vara med oss under hela vårt liv. Vi får del av den heliga Anden. Gud finns överallt, också inom oss. 

Läs mer om dopet

En dopskål på ett bord med vit duk, en ljusstake med ett tänt ljus, en blombukett och en bibel.
Foto: Antti Rintala

Esbo svenska församling betjänar sina medlemmar i hela Esbo. Det är möjligt att ordna dop i alla kyrkor och kapell eller som hemdop inom huvudstadsregionen. Inom Esbo svenska församling görs bokning av dop genom att kontakta Esbo församlingars bokningstjänster, på grund av att det i e-tjänsten inte är tekniskt möjligt att boka sakrala utrymmen som omfattar hela Esbo (i de finska församlingarna kan dop bokas via e-tjänsten).

Medlemmar i Esbo svenska församling som vill boka hemdop, dop i församlingens utrymmen eller dop och dopkaffe i församlingens utrymmen ska kontakta Esbo församlingars bokningstjänster per telefon 09 8050 2601 eller per e-post: varauspalvelut.espoo@evl.fi

Esbo församlingars bokningstjänster

09 8050 2601

måndag-tisdag kl. 9-15
onsdag-torsdag kl. 9-12
fredagar stängt

varauspalvelut.espoo@evl.fi