Dop

Dopbefallningen

Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut." Matt. 28:18–20.

Bästa föräldrar

Våra varmaste gratulationer, ni har fått ett barn! Vi tillönskar hela familjen vår Himmelska Faders välsignelse. Föräldrarna vill det allra bästa för sitt barn. I den kristna kyrkan är det allra bästa den trygghet som barnet genom dopet och välsignelsen får i egenskap av Guds barn.

Genom dopet inkluderas barnet i den kristna kyrkan och hemförsamlingen. Barnet innesluts i Guds gemenskap då Gud i dopet nämner barnet vid namn och kallar barnet till sig. Genom dopet blir barnet också delaktigt i den månghundraåriga kristna traditionen.

Dopet är vid sidan av nattvarden ett av den lutherska kyrkans sakrament, dvs. heliga handlingar. Vid dopet tecknas korsets tecken på barnets panna och bröst.

Ett barn som döps.

I Esbo bokar man dop vid Esbo församlingars servicecentral

Tfn 09 8050 2601, måndag-fredag kl. 9-15, eller e-post varauspalvelut.espoo@evl.fi