Dop

Välkommen till världen - välkommen till församlingen! Genom dopet blir barnet en del av gemenskapen i kyrkan och i hemförsamlingen. Dopet är en gåva som ger trygghet, stöd och glädje för både små och stora.

Mer information hittar du i dopbroschyren

Dopen sköts med undantagsarrangemang p.g.a. coronavirusepidemin. Tills vidare får 6 personer inklusive personal  delta. Fr.o.m. 1.5.2021 får hemdop igen ordnas utan skilt tillstånd från kyrkoherden, dock så att eventuella begränsningar i antalet närvarande tas i beaktande.

 

Bokning av dop: Esbo församlingars bokningstjänster.  tills vidare endast per telefon och e-post.
09 8050 2601, varauspalvelut.espoo@evl.fi, måndag-tisdag kl. 9-15,onsdag-torsdag kl. 9-12, fredagar stängt.

Instruktioner för dop:  

Trygga doparrangemang i coronatider 

Vi vill hjälpa familjerna att ordna trygga dopfester.  Det är viktigt att reservera ett tillräckligt stort utrymme för dopet, så att ett säkerhetsavstånd på 1–2 meter mellan deltagarna kan garanteras.  

Vi rekommenderar att dopen hålls i församlingarnas utrymmen. Det finns lämpliga utrymmen för både små och större dopfester i församlingarnas kyrkor och kapell. Uppgifter om det maximala antalet deltagare finns på www.esboforsamlingar.fi/kyrkor-och-lokaler. 

Om familjen vill ordna dopet hemma bör man beakta följande: 

  • De praktiska säkerhetsdetaljerna bör i god tid diskuteras med den präst som förrättar dopet.  

  • Alla som deltar i dopfesten ska vara friska.  

  • Dopfamiljen ansvarar för att det finns möjligheter att tvätta händerna och använda handdesinfektionsmedel. 

  • Antalet deltagare i dopfesten bör noga övervägas. Dopfamiljen ansvarar för att säkerhetsavstånden på 1–2 meter hålls.

  • Man bör på förhand komma överens med prästen om att använda ansiktsmasker. Prästen får sin ansiktsmask från sin arbetsplats, men familjen bör se till att gästerna har masker.  

 

I dopet lovar Gud vara med oss under hela vårt liv. Vi får del av den heliga Anden. Gud finns överallt, också inom oss. 

Läs mer om dopet

En dopskål på ett bord med vit duk, en ljusstake med ett tänt ljus, en blombukett och en bibel.
Foto: Antti Rintala