Internationell diakoni

Internationell diakoni är utvecklingssamarbete, katastrof- och flyktinghjälp samt mellankyrkligt samarbete. Genom den internationella diakonin kan vi stöda hjälpbehövande i hela världen.

Genom My School-projektet får flyktingbarnen gå i skola med hjälp av satellit-TV.

Vi stöder följande projekt:


“My School – Min Skola” för barn i flyktingläger

På grund av konflikterna i Mellanöstern finns det idag cirka 15 miljoner flyktingar. Nästan hälften av dem är barn. Därför har den kristna satellit-TV-kanalen SAT-7satsat på TV-undervisning genom att sända program som kallas My School. Programmet är90 minuter långt och sänds tre gånger per dag från måndag till fredag. Via programmet kan barnen i flyktinglägren i Syrien, Jordanien, Libanon och Turkiet “gå i skola”. 

I programmen har man undervisning i matematik, engelska och arabiska,så att barnen inte ska ha blivit för mycket efter i sin skolgång den dagen de kan återvända till sin normala skola. Programmen ger barnen ett andningshål i flyktinglägren och utbildningen kan förhoppningsvis också hindra dem från att radikaliseras.

Tre fjärdedelar av alla flyktingar har tillgång till satellit-TV-sändningar, uppger SAT-7, som installerar parabolantenner i flyktinglägren, delar ut dvd:n med skolprogramoch förser flyktingbarn med förnödenheter. Programmen produceras och spelas in i SAT-7:s studio i Libanon. Finska Missionssällskapet understöder My School-projektet med 50 000 euro år 2017, högst troligen också år 2018.

Byutveckling i Nepal

Esbo svenska församling stöder Finska Missionssällskapets byutvecklingsprojekt i södra Nepal i samarbete med Samaritan Uplift Service. Projektet har målsättningen att förbättra de landlösa och diskriminerade minoritetsgruppernas ekonomiska och sociala ställning. 

Av de 11 000 människor som påverkas av projektet är 52 % daliter, 41 % hör till olika etniska minoriteter och 7 % hör till andra, högre kast. Majoriteten av kvinnorna i byarna är analfabeter. 

Byutvecklingsprojektet påverkar välfärden i samhällena som helhet, kvinnors, mäns och barns behov har beaktats. De som har den mest utsatta positionen i projektområdena får egen makt då de lär sig nya färdigheter, kan starta egen näringsverksamhet, får information om hälsofrågor, får gå i skola eller lär sig läsa.

Diakoniarbete i Senegal

Finska Missionssällskapet jobbar för att stärka det kyrkliga arbetet i områden där andelen kristna är mindre än 10 %. Av Senegals befolkning är 94 % muslimer, 5 % kristna och 1 % anhängare av andra religioner. Muslimer och kristna har ändå kunnat leva lugnt tillsammans i Senegal. Släktskap och etnisk tillhörighet går fram- om religion. Senegal är ett demokratiskt land, men skillnaden mellan rika och fattiga är ändå mycket stor.
   Diakoniarbetet i den lutherska kyrkan lyder under Departementet för socialt arbete, som leds av pastor Adama Faye. För tillfället är kyrkans diakoni ekonomiskt helt beroende av Finska Missionssällskapet, men målet är att församlingarna i större utsträckning själva ska ta ansvar för diakonin. Mame Coumba Faye och missionär Anna Tikum ansvarar för det konkreta arbetet. De arbetar tillsammans med kyrkans anställda för att utveckla diakoniarbetet i församlingarna. Kyrkan möter dagligen människor som är marginaliserade i samhället; föräldralösa, funktionshindrade och gamla utan nära släktingar.

Tag kontakt

kaplan, vik. kyrkoherde 24.7-29.10.2024
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo