Kråksången

Kråksången grundades hösten 1999. Det är en vuxenkör för människor som anser sig inte kunna sjunga. Kören har just nu ca 100 mer eller mindre aktiva sångare. På övningarna brukar kören mönstra omkring 45-70 korister. Vi har ca 10 övningskvällar per termin och uppträder 1-3 gånger per termin. Uppträdandena är inte obligatoriska. I Kråksången lär man sig sångteknik och andning genom seriöst arbete men dock med glimten i ögat. Repertoaren omfattar allt från psalmer till schlager. Inga inträdesprov eller andra krav ställs för att bli sångare i kören.

Kråksången övar onsdagar kl. 17.30-19.45 i Esbo domkyrkas församlingsgård (Kyrkstranden 2).
Ledare är Eeva-Liisa “Elsa” Malmgren, tfn 040 5311049, eeva-liisa.malmgren@evl.fi

Vill du vara med? Anmäl dig till kören direkt till Eeva-Liisa eller via den här länken:
https://asiointi.espoonseurakunnat.fi/enrolment/enrolment/A8E026299405F0EB26DF03B924041EB6

Hjärtligt välkommen!

Kråksången uppträder följande gång:

Hela familjens mässa i domkyrkan på påskdagen 31.3.2024 kl. 12.15 tillsammans med församlingens andra vuxenkörer.

--------

Allsångskvällen i Esbo domkyrkas församlingsgård on 15.5.2024 kl. 19.

--------

Körens 25-års jubileumskonsert i Hagalunds kyrka lö 26.10.2024 kl. 15.

 

Tag kontakt