Kråksången

Kråksången grundades hösten 1999. Det är en vuxenkör för människor som anser sig inte kunna sjunga. Kören har just nu ca 90 mer eller mindre aktiva sångare. På övningarna brukar kören mönstra omkring 45-70 korister. Vi har ca 10 övningskvällar per termin och uppträder 1-3 gånger per termin. Uppträdandena är inte obligatoriska. I Kråksången lär man sig sångteknik och andning genom seriöst arbete men dock med glimten i ögat. Repertoaren omfattar allt från psalmer till schlager. Inga inträdesprov eller andra krav ställs för att bli sångare i kören.

Kråksången övar onsdagar kl. 17.30-19.45 i Esbo domkyrkas församlingsgård (Kyrkstranden 2).
Ledare är Eeva-Liisa “Elsa” Malmgren, tfn 040 5311049, eeva-liisa.malmgren@evl.fi

Vårterminen startar på onsdag 22.1.2020. Anmäl dig via anmälningslänken till kören:

https://espoonseurakunnat-ilmo.service.innofactor.com/enrolmentclient/form.aspx?Key=78981E0FED1B9D5A6A4A1C27C6A5C26A


Det går också bra att anmäla sig direkt till körledaren per telefon eller e-post.

Hjärtligt välkommen med!

Kråksången uppträder följande gång:


I högmässan på domsöndagen 24.11.2019 kl. 12.15 i Esbo domkyrka tillsammans med Susanna Tollet som spelar vevlira.


Onsdag 11. december 2019 kl. 19.00 i Esbo domkyrkas församlingsgård.
De vackraste julsångerna med Kråksången. Servering i aulan från kl. 18.30.

kantor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo