Är du ledig på dagtid? 

Har du all tid i världen? Vill du dela med dig av den och av dig själv och hitta en ny gemenskap? I början av september startar träffarna i kyrkor och kapell på nytt efter sommarpausen. Välkommen med!

Samlingar för daglediga i alla åldrar kl. 13-14.30:

  • Köklax kapell, Handelsbacken 1, varannan tisdag, jämna veckor. Start 3.9.
  • Karabacka kapell, Karabackavägen 12, varannan torsdag. Start 12.9.
  • Träffdax i Köklax kapell varannan tisdag, ojämna veckor. Start 10.9.
  • Kalajärvi kapell, Höstglödsängen 3, varannan torsdag. Start 5.9.
  • Södriks kapell, Kirstivägen 24, varannan onsdag. Start 18.9.
  • Olars kyrka, svenska sidan, Olarsbäcken 4. Start 10.9.

Handarbetsgruppen Symamsellerna i Vita huset, Prästgårdsgränden 1, varje tisdag kl. 16–19, start 20.8. Vi handarbetar för internationell diakoni och mission. Mer info: Nina Wallenius, 050 432 4323, nina.wallenius@evl.fi

Syrenkvist, kaffekopp, bok och glasögon.
Vuxnas händer, vuxna i grupp
diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
ledande diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan10
02770 Esbo
diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo