Är du ledig på dagtid? 

Alla samlingar för daglediga är inhiberade under perioden 16.3-31.8 för att förhindra spridning av coronaviruset.  

Temat för våra träffar 2020 är "Ta hand om dig själv". Välkommen med i gemenskapen där både själ och kaffetand blir omskötta! Intressanta gästföreläsare, livliga diskussioner, trevlig gemenskap, men också tid för stillhet.

 

Samlingar för daglediga i alla åldrar kl. 13–14.30:

  • Köklax kapell, Handelsbacken 1, varannan tisdag, jämna veckor
  • Träffdax i Köklax kapell varannan tisdag, ojämna veckor
  • Olars kyrka, svenska sidan, Olarsbäcken 4, varannan tisdag, ojämna veckor
  • Södrik kapell, Kirstivägen 24, onsdagar (se evenemangskalendern)  
  • Karabacka kapell, Karabackavägen 12, varannan torsdag, ojämna veckor

 

  • Handarbetsgruppen Symamsellerna i Vita huset, Prästgårdsgränden 1, varje tisdag kl. 16–19. Vi handarbetar för internationell diakoni och mission. Mer info: Nina Wallenius, 050 432 4323, nina.wallenius@evl.fi

 

Syrenkvist, kaffekopp, bok och glasögon.
Vuxnas händer, vuxna i grupp
diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
ledande diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan10
02770 Esbo
diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo