Är du ledig på dagtid? 

 I januari startar samlingarna för daglediga i alla åldrar på nytt efter julpausen. Temat är "Ta hand om dig själv". Välkommen med i gemenskapen där både själ och kaffetand blir omskötta! Intressanta gästföreläsare, livliga diskussioner, trevlig gemenskap och tid för stillhet.

Samlingar för daglediga i alla åldrar kl. 13–14.30:

  • Köklax kapell, Handelsbacken 1, varannan tisdag, jämna veckor. Start 21.1.2020.
  • Träffdax i Köklax kapell varannan tisdag, ojämna veckor. Start 28.1.
  • Olars kyrka, svenska sidan, Olarsbäcken 4, varannan tisdag, ojämna veckor. Start 28.1.
  • Södriks kapell, Kirstivägen 24, varannan onsdag. Start 29.1.
  • Karabacka kapell, Karabackavägen 12, varannan torsdag. Start torsdag 30.1.

 

  • Handarbetsgruppen Symamsellerna i Vita huset, Prästgårdsgränden 1, varje tisdag kl. 16–19, start 14.1.2020. Vi handarbetar för internationell diakoni och mission. Mer info: Nina Wallenius, 050 432 4323, nina.wallenius@evl.fi
Syrenkvist, kaffekopp, bok och glasögon.
Vuxnas händer, vuxna i grupp
diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
ledande diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan10
02770 Esbo
diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo