Är du ledig på dagtid? 

Alla samlingar för vuxna är inhiberade under perioden 16.3-31.5 för att förhindra spridning av coronaviruset.  

Temat för våra träffar 2020 är "Ta hand om dig själv". Välkommen med i gemenskapen där både själ och kaffetand blir omskötta! Intressanta gästföreläsare, livliga diskussioner, trevlig gemenskap, men också tid för stillhet.

 

Samlingar för daglediga i alla åldrar kl. 13–14.30:

  • Köklax kapell, Handelsbacken 1, varannan tisdag, jämna veckor
  • Träffdax i Köklax kapell varannan tisdag, ojämna veckor
  • Olars kyrka, svenska sidan, Olarsbäcken 4, varannan tisdag, ojämna veckor
  • Södrik kapell, Kirstivägen 24, onsdagar (se evenemangskalendern)  
  • Karabacka kapell, Karabackavägen 12, varannan torsdag, ojämna veckor

 

  • Handarbetsgruppen Symamsellerna i Vita huset, Prästgårdsgränden 1, varje tisdag kl. 16–19. Vi handarbetar för internationell diakoni och mission. Mer info: Nina Wallenius, 050 432 4323, nina.wallenius@evl.fi

 

Syrenkvist, kaffekopp, bok och glasögon.
Vuxnas händer, vuxna i grupp

Heldagsutfärd 20.5.2020

I maj är det utflyktsdags – på onsdag 20.5 åker vi iväg på en heldagsutfärd! Trevligt sällskap, god mat,sevärda och upplevelserika utfärdsmål utlovas!

Destinationen är hemlig, men det är inte så farligt som det kanske verkar. Vi åker tryggt och bekvämt med beställd buss, bara trevliga överraskningar väntar.

Vi startar vid 9-tiden och är tillbaka i Esbo ca kl. 16. Vid anmälningen får du närmare information om bussrutten. Förutom diakoniteamet har vi en egen guide med oss, så det finns ingen risk för att vi tappar bort oss på vägen.Välkommen med!

Pris 20 €/person inkl. buss, lunch, kaffe och program. Anmäl dig senast 30.4 per telefon 050 597 3313 eller e-post diakoni.esbosvenska@evl.fi

diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
ledande diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan10
02770 Esbo
diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo