Senior eller dagledig?

Har du all tid i världen? Vill du dela med dig av den och av dig själv och hitta en ny gemenskap? Kom med på våra trevliga träffar mitt i veckan!

Samlingar för seniorer & daglediga kl. 13-14.30

  • Köklax kapell, Handelsbacken 1, varannan tisdag, jämna veckor.
  • Karabacka kapell, Karabackavägen 12, varannan torsdag.
  • Träffdax i Köklax kapell varannan tisdag, ojämna veckor. Vi handarbetar och stöder Hoppets Stjärna.
  • Kalajärvi kapell, Höstglödsängen 3, varannan torsdag.
  • Södriks kapell, Kirstivägen 24.

Församlingslunch i Olars kyrka, svenska sidan, Olarsbäcken 4. Pris 5 €.

Handarbetsgruppen Symamsellerna i Vita huset, Prästgårdsgränden 1, varje tisdag kl. 16–19 med paus under sommaren.  Vi handarbetar för internationell diakoni och mission. Mer info: Nina Wallenius, 050 432 4323, nina.wallenius@evl.fi

Seniorer.
diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
ledande diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan10
02770 Esbo
diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo