Senior eller dagledig?

Har du all tid i världen? Vill du dela med dig av den och av dig själv och hitta en ny gemenskap? Kom med på våra trevliga träffar mitt i veckan!

Utfärd till Mataskär för äldre daglediga fredag 14.9 kl. 10.30-15.30

Samlingar för seniorer & daglediga kl. 13-14.30

  • Köklax kapell, Handelsbacken 1, varannan tisdag, jämna veckor. Start efter sommarpausen 4.9.2018. Därefter 18.9, 2.10, 16.10, 30.10, 13.11 och 27.11.
  • Karabacka kapell, Karabackavägen 12, varannan torsdag. Start efter sommarpausen 6.9. Därefter 20.9, 4.10, 18.10, 1.11 och 18.11.
  • Träffdax i Köklax kapell varannan tisdag, ojämna veckor. Vi handarbetar och stöder Hoppets Stjärna. Start efter sommarpausen 11.9. Följande träffar 25.9, 9.10, 23.10, 6.11 och 20.11.
  • Kalajärvi kapell, Höstglödsängen 3, varannan torsdag. Start efter sommarpausen 13.9. Följande träffar 27.9, 11.10, 25.10, 8.11 och 22.11.
  • Södriks kapell, Kirstivägen 24. Start efter sommarpausen 19.9, följande träffar 17.10, 7.11 och 21.11.

Församlingslunch i Olars kyrka, svenska sidan, Olarsbäcken 4, tisdag 11.9, 25.9, 9.10, 23.10, 6.11 och 20.11 kl. 12–14. Pris 5 €.

Handarbetsgruppen Symamsellerna i Vita huset, Prästgårdsgränden 1, varje tisdag kl. 16–19 med paus under sommaren.  Vi handarbetar för internationell diakoni och mission. Mer info: Nina Wallenius, 050 432 4323, nina.wallenius@evl.fi

Seniorer.
diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
ledande diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan10
02770 Esbo