Ekumenik och religionsdialog

Ekumenikens mål är att ena den splittrade kristenheten.

Arbetet för kristen enhet grundar sig på Jesu bön:

Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig. (Joh.17:21).

Ordet ekumenik kommer från det grekiska ordet oikoumene som betyder "hela den bebodda världen". Ordet ekumenik innebär både samarebetsrelationer mellan två eller flera kyrkor och attityd som strävar efter kristen enhet,

De lutherska församlingarna i Esbo utför ekumeniskt arbete tillsammans med de andra kristna församlingarna och kyrkorna i Esbo. Genom det ekumeniska arbetet strävar man efter att uppnå kristen enhet och förbättra relationerna mellan kyrkorna.

Religionsdialog och mångfald

Kontakten mellan olika religioner är speciellt viktig i ett samhälle där man strävar efter ökad öppenhet och mångfald. Om vi känner sin egen religion och dess rötter hjälper det oss att möta människor från andra trossamfund och religioner. Religionsdialogen är vardag också i Finland och församlingarna är på olika sätt med om att främja mötet mellan  olika religioner och öka toleransen.

Eftersom Esbo utvecklas i en allt mer mångkulturell riktning blir behovet av både ekumenik och religionsdialog allt större.

Logo för ekumenik