Kyrkoherdens hälsning

Pingst – det infaller alltid på försommaren. Men vad handlar det om?

Pingsten är den kristna kyrkans födelsedag, dagen då kyrkan grundades. Då föll den heliga Anden över apostlarna, vi brukar tala om den heliga Andens utgjutning.

Men vilken betydelse har den heliga Anden för oss, dagens människor?

I Galaterbrevet, i Nya Testamentet beskrivs Andens frukter, alltså vilka goda saker eller egenskaper vi kan bli delaktiga av genom den heliga Andens verkan:

”Andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning.”

Jag brukar fråga konfirmanderna att vilket av dessa skulle de önska mera av. De flesta brukar säga att kanske tålamod, kanske också vänlighet. Jag tänker mig att om man skulle få ens lite av något av dessa, så skulle det öka friden och förståelsen i världen.

Välsignad pingst och försommar!

Kira Ertman

kyrkoherde

Kira Ertman står intill altaruppsatsen, ett rött hjärta med krucifix i guld i Karabacka kapell.
Kira Ertman, kyrkoherde

Tag kontakt

kyrkoherde
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo