Kyrkoherdens hälsning

Hej och välkommen till Esbo svenska församlings hemsidor. Hoppas du hittar det du söker och att vi kan betjäna dig så bra som möjligt. 

Esbo svenska församling är församlingen för alla svensk- och tvåspråkiga i Esbo. Vi är ca 14 000 allt som allt. Anställda är 30 personer. Vi arbetar brett med alla åldersgrupper, med olika sorters personer i olika livssituationer. 

Våra värderingar är nåd, rättvisa och delaktighet. Min vision och målsättning är att alla ska känna sig välkomna och delaktiga i församlingen, precis sådana som de är. Också du är välkommen! 

Med orden i en av mina favoritpsalmer önskar jag dig allt gott och Guds välsignelse. 

Psalm 945:3, text Catharina Östman 

Som en värme i kroppen 

går din nåd genom livet. 

Till ett levande hopp 

har du fött oss på nytt. 

Vi skall inte gå under. 

Vår framtid är här. 


Kyrkoherde Kira Ertman

Kira Ertman står intill altaruppsatsen, ett rött hjärta med krucifix i guld i Karabacka kapell.
Kira Ertman, kyrkoherde

Tag kontakt

kyrkoherde, tjänstledig 24.6-29.10.2024
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo