Vuxna och barn på familjeläger

Gemenskap i församlingen

Kom med – det är människorna som bildar församlingen. När vi deltar i gudstjänster och annan verksamhet, möts som människor och gör saker tillsammans skapar vi en församling som präglas av delaktighet och gemenskap. Kärnorden i gudstjänstlivet i Esbo svenska församling är STILLHET – NÄRVARO – BUDSKAP.