EsVoces

Den blandade kören EsVoces grundades 1995 och gick först under benämningen Esbo kyrkokör. Kören verkar inom Esbo svenska församling och dess målsättning är att framföra mångsidig musik i församlingens gudstjänster och vid konserter. Kören har en bred repertoar och fokuserar idag på modern körmusik av aktuella och intressanta internationella tonsättare.

Under de kommande terminerna arbetar kören mer projektinriktat och det här betyder i praktiken att övningsperioderna är kortare och samtidigt mer intensiva. Eftersom övningarna är färre till antalet har koristerna lättare att manövrera in sin medverkan i sina personliga, vanligtvis väldigt fullbokade kalendrar.

Kören dirigeras under de kommande två terminerna av Håkan Wikman.


Övnings- och konsertschema hösten 2018

lördag 15.9 10-17 Övningsdag på Mataskär

tisdag 25.9 18-21 Övning i Esbo domkyrka

onsdag 26.9 18-21 Övning i Esbo domkyrka

söndag 30.9 12.15 Medverkan i familjemässan i Esbo domkyrka

                       10-11.30 Övning i församlingsgården

 

lördag 13.10 10-17 Övningsdag i Olars kyrka

 

tisdag 23.10 18-21 Övning i Olars kyrka

 

onsdag 24.10 18-21 Övning i Olars kyrka

 

onsdag 31.10 18-21 Övning i Olars kyrka

 

fredag 2.11 18-21 Övning i Olars kyrka, finska sidan

 

ETERNITY

lördag 3.11.2018 kl. 15 i Olars kyrka, finska sidan
EsVoces

Gustav Nyström, piano

Håkan Wikman, dirigent

Musik av Gjeilo, Chilcott, Gustafsson, Whitacre, Nyström, Elder och Uusberg.

Fritt inträde, program 10 euro


Nya sångare är välkomna i alla stämmor. Om du är intresserad får du gärna kontakta dirigenten Håkan Wikman per epost hakan.wikman (at) evl.fi.

 

 

 

EsVoces
EsVoces

Om EsVoces

Den blandade kören EsVoces grundades 1995 och gick först under benämningen Esbo kyrkokör. Kören verkar inom Esbo svenska församling och dess målsättning är att framföra mångsidig musik i församlingens gudstjänster och vid konserter. Kören har en bred repertoar och gör musik med hänsyn till kyrkans långa tradition, men söker också nya uttryck och framför musik allt från gregorianiken via renässansen och barocken till moderna verk.

Kören har gjort flera utlandsresor, bl.a. till Österrike, Estland, Norge och Sverige. Kören har deltagit i de inhemska och Nordiska kyrkosångsfesterna. Kören samarbetar aktivt med andra körer och har framfört flera av de stora klassiska kyrkomusikverken och sjunger också mycket a capella.