EsVoces

Den blandade kören EsVoces grundades 1995 och gick först under benämningen Esbo kyrkokör. Kören verkar inom Esbo svenska församling och dess målsättning är att framföra mångsidig, lämplig musik i församlingens gudstjänster och vid konserter. Kören har en bred repertoar och gör musik med hänsyn till kyrkans långa tradition.

Kören dirigeras under hösten 2018 och våren 2019 av Håkan Wikman.

EsVoces
EsVoces


EsVoces övar periodvis under hösten 2018. Kören öppnar upp för sångare som vill förbinda sig för kortare och intensivare övningsperioder inför uppträdanden. 
Höstterminen inleds med en kördag på Mataskär lördagen den 15.9.2018. Då genomgås höstens kommande projekt och övningen pågår hela dagen, med avbrott för lunchpaus.
Nya projektsångare är välkomna med!

Terminens kompletta övningsschema läggs in här på hemsidan inom kort.

Förfrågningar kan riktas till dirigenten Håkan Wikman, hakan.wikman (at) evl.fi

 

Om EsVoces

Den blandade kören EsVoces grundades 1995 och gick först under benämningen Esbo kyrkokör. Kören verkar inom Esbo svenska församling och dess målsättning är att framföra mångsidig musik i församlingens gudstjänster och vid konserter. Kören har en bred repertoar och gör musik med hänsyn till kyrkans långa tradition, men söker också nya uttryck och framför musik allt från gregorianiken via renässansen och barocken till moderna verk.

Kören har gjort flera utlandsresor, bl.a. till Österrike, Estland, Norge och Sverige. Kören har deltagit i de inhemska och Nordiska kyrkosångsfesterna. Kören samarbetar aktivt med andra körer och har framfört flera av de stora klassiska kyrkomusikverken och sjunger också mycket a capella.