Barn under skolåldern

Barn i åldern 2-5 år är välkomna till dagklubben.

Barn under skolåldern, också spädbarn, kan också vara med i familjeklubbarna tillsammans med sina föräldrar. Det är gratis att vara med i familjeklubbarna och ingen förhandsanmälan behövs. 

Vi startar på nytt efter julpausen fr.o.m. 8.1. 2020.

Dagklubbsbarnen leker

Dagklubbar 2019

Dagklubbarna tar emot barn i åldern 2-5 år och samlas på förmiddagarna 2-4 gånger/vecka.

Dagklubben är ...

... aktivitet. Dagklubben är en del av församlingens småbarnsfostran för 3-5-åringar. Målet är att hjälpa barnen att växa och utvecklas både som personligheter och i grupp och stöda familjerna i den kristna fostran. I dagklubben leker vi, sjunger, rör på oss och pysslar. Barnledarna planerar programmet utgående från barnets och hela gruppens behov.

... stillhet. När ljuset tänds har vi en lugn och stilla stund tillsammans. Barnen får höra berättelser ur Bibeln och bekanta sig med kyrkoårets fester. Barnledarna lyssnar på barnens frågor, tankar och funderingar – tillsammans får vi uppleva en glimt av det heliga.

... kompisar. Dagklubben är en trygg plats där barnet kan växa och utvecklas tillsammans med andra. De vänskapsförhållanden som börjar i klubben är viktiga. I gruppen får barnet uppleva gemenskap och glädje, lär sig fungera tillsammans med andra, dela med sig och ta hänsyn.

... samarbete. Ömsesidig tillit och respekt är nyckelord i samarbetet mellan barnledarna och föräldrarna. Dagklubbens dörrar är alltid öppna för föräldrarna när det finns behov av samtal och diskussion. Barnledarna berättar gärna om hur vardagen ser ut i klubbarna och vad vi gör där.

 

 

I teckningen finns en pojke och flicka bland höstens löv.

Anmälningar till hösten 2019

Klubbarna samlas på förmiddagarna 2–3 gånger per vecka. I dagklubben har vi planerad småbarnspedagogik och utbildade barnledare. Avgiften beror på antalet klubbtimmar per vecka, prisuppgifter finns längre ner på sidan.

Alla klubbar börjar 13.8.2019.

Vi har verksamhet på följande platser:

  • Carlberg, Ungdomsvägen 10, Gammelgård
  • Esbovikens kyrka, Skeppargatan 8
  • Olars kyrka, svenska sidan, Olarsbäcken 4
  • Esbo domkyrkas församlingsgård, Kyrkstranden 2

Mer information om klubbarna och lediga platser:
Helena Aitti-Lindberg, 040 763 6250, helena.aitti-lindberg@evl.fi

Mer information om klubbarna i allmänhet: Lisa Wentjärvi, 050 432 6861,
lisa.wentjarvi@evl.fi

ELEKTRONISK ANMÄLNINGSBLANKETT

 

 

Avgifter:

För församlingsmedlemmar
3 x 3 timmar/vecka 100 €/termin
2 x 3 timmar/vecka 67 €/termin
1 x 3 timmar/vecka 34 €/termin

För icke-medlemmar:
3 x 3 timmar/vecka 120 €/termin
2 x 3 timmar/vecka 80 €/termin
1 x 3 timmar/vecka 40 €/termin

sektorschef för barn- och familjeverksamheten
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo