Barn under skolåldern

Barn i åldern 2-5 år är välkomna till dagklubben. 

Barn under skolåldern, också spädbarn, kan också vara med i familjeklubbarna tillsammans med sina föräldrar eller andra vuxna, t.ex. mor- och farföräldrar. Det är gratis att vara med i familjeklubbarna och ingen förhandsanmälan behövs. 

 På grund av coronavirusepidemin vidtas följande åtgärder t.o.m. 31.1.2021: Dagklubbarna ordnas normalt, men föräldrarna kommer inte in i utrymmena. 

 

Dagklubben

Dagklubbar 2020

Dagklubbarna tar emot barn i åldern 2-5 år och samlas på förmiddagarna 2-4 gånger/vecka.

Dagklubben är ...

... aktivitet. Dagklubben är en del av församlingens småbarnsfostran för 3-5-åringar. Målet är att hjälpa barnen att växa och utvecklas både som personligheter och i grupp och stöda familjerna i den kristna fostran. I dagklubben leker vi, sjunger, rör på oss och pysslar. Barnledarna planerar programmet utgående från barnets och hela gruppens behov.

... stillhet. När ljuset tänds har vi en lugn och stilla stund tillsammans. Barnen får höra berättelser ur Bibeln och bekanta sig med kyrkoårets fester. Barnledarna lyssnar på barnens frågor, tankar och funderingar – tillsammans får vi uppleva en glimt av det heliga.

... kompisar. Dagklubben är en trygg plats där barnet kan växa och utvecklas tillsammans med andra. De vänskapsförhållanden som börjar i klubben är viktiga. I gruppen får barnet uppleva gemenskap och glädje, lär sig fungera tillsammans med andra, dela med sig och ta hänsyn.

... samarbete. Ömsesidig tillit och respekt är nyckelord i samarbetet mellan barnledarna och föräldrarna. Dagklubbens dörrar är alltid öppna för föräldrarna när det finns behov av samtal och diskussion. Barnledarna berättar gärna om hur vardagen ser ut i klubbarna och vad vi gör där.

 

 

Dagklubbsanmälning. Bilden föreställer en lekande kaninunge.

Anmälningar

Anmälningarna till dagklubbarna för 2–5-åringar via en elektronisk anmälningslänk, platserna bekräftas per e-post. Vi rekommenderar att du använder Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge som webbläsare vid anmälningen.

mlas på förmiddagarna må.–fre. 2–4 gånger/vecka. Vi har mångsidig småbarnspedagogik och utbildade barnledare. 

Avgiften beror på antalet timmar/vecka. Klubbarna börjar vecka 34.

Dagklubbarna finns på följande platser:

  • Carlberg, Ungdomsvägen 10, Gammelgård
  • Esbovikens kyrka, Skeppargatan 8
  • Olars kyrka, svenska sidan, Olarsbäcken 4
  • Esbo domkyrkas församlingsgård, Kyrkstranden 2

Mer information:
Lisa Wentjärvi, 050 432 6861, lisa.wentjarvi@evl.fi (klubbarna)
Helena Aitti-Lindberg, 040 763 6250, helena.aitti-lindberg@evl.fi 
(klubbarna och den elektroniska anmälningen)

 

 

 

Avgifter:

För församlingsmedlemmar
3 x 3 timmar/vecka 100 €/termin
2 x 3 timmar/vecka 67 €/termin
1 x 3 timmar/vecka 34 €/termin

För icke-medlemmar:
3 x 3 timmar/vecka 120 €/termin
2 x 3 timmar/vecka 80 €/termin
1 x 3 timmar/vecka 40 €/termin

Tag kontakt

sektorschef för barn- och familjeverksamheten
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo