Barn under skolåldern

Barn i åldern 2-5 år är välkomna till dagklubben. 

Barn under skolåldern, också spädbarn, kan också vara med i familjeklubbarna tillsammans med sina föräldrar eller andra vuxna, t.ex. mor- och farföräldrar. Det är gratis att vara med i familjeklubbarna och ingen förhandsanmälan behövs. 

 

 

Dagklubben

Dagklubbar 

Dagklubbarna tar emot barn i åldern 2-5 år och samlas på förmiddagarna 2-4 gånger/vecka.

Dagklubben ärÖppna länk i ny flik ...

... aktivitet. Dagklubben är en del av församlingens småbarnsfostran för 2-5-åringar. Målet är att hjälpa barnen att växa och utvecklas både som personligheter och i grupp och stöda familjerna i den kristna fostran. I dagklubben leker vi, sjunger, rör på oss och pysslar. Barnledarna planerar programmet utgående från barnets och hela gruppens behov.

... stillhet. När ljuset tänds har vi en lugn och stilla stund tillsammans. Barnen får höra berättelser ur Bibeln och bekanta sig med kyrkoårets fester. Barnledarna lyssnar på barnens frågor, tankar och funderingar – tillsammans får vi uppleva en glimt av det heliga.

... kompisar. Dagklubben är en trygg plats där barnet kan växa och utvecklas tillsammans med andra. De vänskapsförhållanden som börjar i klubben är viktiga. I gruppen får barnet uppleva gemenskap och glädje, lär sig fungera tillsammans med andra, dela med sig och ta hänsyn.

... samarbete. Ömsesidig tillit och respekt är nyckelord i samarbetet mellan barnledarna och föräldrarna. Dagklubbens dörrar är alltid öppna för föräldrarna när det finns behov av samtal och diskussion. Barnledarna berättar gärna om hur vardagen ser ut i klubbarna och vad vi gör där.

 

Två småbarn leker tittut och på bilden finns texten anmälning till höstens dagklubbar första till sista mars.

Anmälningar

Klubbarna samlas på förmiddagarna må.–fre. 2–4 gånger/vecka tillsammans med utbildade barnledare som ger mångsidig småbarnspedagogik. Vår verksamhet grundar sig på Esbo församlingars plan för småbarnspedagogik. 

Avgiften beror på antalet timmar/vecka. Klubbarna, hösten 2023 börjar vecka 33 och fortsätter på våren 2024. Bekräftelse på klubbplats skickas per e-post vecka 15.

Här gör du en elektronisk anmälning till dagklubben

Länken öppnas 1.3 kl. 9 och stängs 31.3 kl. 23.59, då anmälningen avslutas.

Avgiften beror på antalet klubbtimmar per vecka. Det är möjligt att med hänvisning till ekonomisk situation att ansöka om befrielse från klubbavgiften.

Dagklubbarna finns på följande platser:

  • Carlberg, Ungdomsvägen 10, Gammelgård
  • Esbovikens kyrka, Skeppargatan 8
  • Olars kyrka, svenska sidan, Frälsehemmansgränden 1
  • Esbo domkyrkas församlingsgård, Kyrkstranden 2

Mer information:
Lisa Wentjärvi, 050 432 6861, lisa.wentjarvi@evl.fi (klubbarna)
Helena Aitti-Lindberg, 040 763 6250, helena.aitti-lindberg@evl.fi 
(klubbarna och e-anmälningen)

Avgifter:

För församlingsmedlemmar
3 x 3 timmar/vecka 100 €/termin
2 x 3 timmar/vecka 67 €/termin
1 x 3 timmar/vecka 34 €/termin

För icke-medlemmar:
3 x 3 timmar/vecka 120 €/termin
2 x 3 timmar/vecka 80 €/termin
1 x 3 timmar/vecka 40 €/termin

Tag kontakt

ledande tjänsteinnehavare i fostran, t.f. ledande ungdomsarbetsledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo