Barn under skolåldern

Barn i åldern 2-5 år är välkomna till dagklubben

Barn under skolåldern, också spädbarn, kan också vara med i familjeklubbarna tillsammans med sina föräldrar eller andra vuxna, t.ex. mor- och farföräldrar. Det är gratis att vara med i familjeklubbarna och ingen förhandsanmälan behövs. 

En musiklek finns för barn i åldern 0-5 år och för familjens allra yngsta (0-9 mån) finns också babydans tillsammans med sin förälder. Barnens musiklördag hålls en gång i månaden för familjer, också faddrar, mor- och farföräldrar är välkomna att delta.

Dagklubben

Dagklubbar 

Dagklubbarna tar emot barn i åldern 2-5 år och samlas på förmiddagarna 2-3 gånger/vecka.

Dagklubben ärÖppna länk i ny flik ...

... aktivitet. Dagklubben är en del av församlingens småbarnsfostran för 2-5-åringar. Målet är att hjälpa barnen att växa och utvecklas både som personligheter och i grupp och stöda familjerna i den kristna fostran. I dagklubben leker vi, sjunger, rör på oss och pysslar. Barnledarna planerar programmet utgående från barnets och hela gruppens behov.

... stillhet. När ljuset tänds har vi en lugn och stilla stund tillsammans. Barnen får höra berättelser ur Bibeln och bekanta sig med kyrkoårets fester. Barnledarna lyssnar på barnens frågor, tankar och funderingar – tillsammans får vi uppleva en glimt av det heliga.

... kompisar. Dagklubben är en trygg plats där barnet kan växa och utvecklas tillsammans med andra. De vänskapsförhållanden som börjar i klubben är viktiga. I gruppen får barnet uppleva gemenskap och glädje, lär sig fungera tillsammans med andra, dela med sig och ta hänsyn.

... samarbete. Ömsesidig tillit och respekt är nyckelord i samarbetet mellan barnledarna och föräldrarna. Dagklubbens dörrar är alltid öppna för föräldrarna när det finns behov av samtal och diskussion. Barnledarna berättar gärna om hur vardagen ser ut i klubbarna och vad vi gör där.

 

Anmälningar

Klubbarna samlas på förmiddagarna 2–3 gånger/vecka. Det finns möjlighet till flera dagar om man kombinerar två dagklubbar. I dagklubbarna är barnen tillsammans med utbildade barnledare som ger mångsidig småbarnspedagogik. Vår verksamhet grundar sig på Esbo församlingars plan för småbarnspedagogik. 

Avgiften beror på antalet timmar/vecka. Klubbarna, hösten 2024 börjar vecka 33 och fortsätter på våren 2025. Bekräftelse på klubbplats skickas per e-post vecka 17.

Här gör du en elektronisk anmälning till dagklubbenÖppna länk i ny flik

Länken öppnas 1.3 kl. 9 och stängs 31.3 kl. 23.59, då anmälningen avslutas.

Avgiften beror på antalet klubbtimmar per vecka. Det är möjligt att med hänvisning till ekonomisk situation att ansöka om befrielse från klubbavgiften.

Dagklubbarna finns på följande platser:

  • Carlberg, Ungdomsvägen 10, Gammelgård
  • Esbovikens kyrka, Skeppargatan 8
  • Olars kyrka, svenska sidan, Frälsehemmansgränden 1
  • Esbo domkyrkas församlingsgård, Kyrkstranden 2

Mer information:
Lisa Wentjärvi, 050 432 6861, lisa.wentjarvi@evl.fi (klubbarna)
Helena Aitti-Lindberg, 040 763 6250, helena.aitti-lindberg@evl.fi 
(klubbarna och e-anmälningen)

Avgifter:

För församlingsmedlemmar
3 x 3 timmar/vecka 100 €/termin
2 x 3 timmar/vecka 67 €/termin
1 x 3 timmar/vecka 34 €/termin

För icke-medlemmar:
3 x 3 timmar/vecka 120 €/termin
2 x 3 timmar/vecka 80 €/termin
1 x 3 timmar/vecka 40 €/termin

Babydans

Meditativ babydans är en lugn, skön stund där vi dansar i cirkel med enkla rörelser. En helande dansstund där vi får känna oss fria till att individuellt uppleva musiken och dansens innehåll.

Vi ber böner i rörelser till vacker klassisk och världslig musik. Du behöver inte utrycka dig verbalt utan kan gå inåt i dig själv och samtidigt få gemenskap med andra.

Det behövs inte förkunskaper. 

Den meditativa babydansen är på torsdagar. Föräldrar med bebisar 0–9 månader är välkomna till Församlingsgården. Det enda man behöver ta med sig är en sjal eller bärsele för bebisen så man har händerna fria i dansen. Klä dig gärna i bekväma kläder och mjuka inneskor, tjocka strumpor eller raggsockor och ta gärna med en vattenflaska.

Babydansen är avgiftsfri och ingen förhandsanmälan behövs.

Kontakt och ledare: catharina.lindroos@evl.fi, tfn 040 565 2796

Babydans torsdagar kl. 13-14, Esbo domkyrkas församlingsgård, Kyrkstranden 2

Tag kontakt

ledande tjänsteinnehavare i fostran
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
t.f. ledare för familjeverksamheten
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo