Till nyhetslistan

Påsken i Esbo svenska församling: Glädje, skuggor och ljus

Två tulpaner i rött och gult i närbild mot snöig bakgrund.

På busshållplatsen, en vanlig morgon i mars, håller fler än varannan en smarttelefon i handen och scrollar på skärmen. Väl inne i bussen är det få som tittar ut genom fönstret eller på medresenärerna. Näsan pekar nedåt mot mobilen. Samma upprepas på gatan. Många klarar av att röra sig och samtidigt hålla ett öga på mobilen.

Nu är vi inne i stilla veckan och om några dagar är påskhelgen här. Kyrkans största helg som rymmer skuggor och sorg, men också löfte om ljus och glädje. Samtidigt är påsken för många en paus från arbete och vardagssysslor. Kanske långhelgen också kan bli en paus då en och annan lägger mobilen åt sidan och ger sig själv en chans att upptäcka påsken i församlingen? 

Musik, kraft och jubel

De svenska församlingarna i Esbo, Helsingfors och Grankulla sammanfattar gemensamt påskhelgens evenemang i tre ord:  Musik, kraft och jubel. 

I musikutbudet finns det många konserter att välja mellan; gregoriansk sång, passionsmusik, körer och orgelmusik. Jesu sista sju ord på korset eller snarare meningar inspirerade kompositören Heinrich Schütz till korverket Jesu Sieben wort am Kreuz och det framförs av Suomalainen Kamarikuoro på långfredagen 29.3 kl. 21 i Esbo domkyrka. Fritt inträde eller stöd insamlingen Gemensamt Ansvar med en frivillig, valfri summa.

Det finns kraft att hämta i olika typer av mässor och andakter. Varför inte börja påsken med att ta nattvarden i någon av församlingens skärtorsdagsmässor 28.3. Esbo svenska församling håller dem kl. 18 i Esbo domkyrka, kl. 20 i Olars kyrka (svenska sidan) och kl. 19 en tvåspråkig skärtorsdagsmässa i Karabacka kapell tillsammans med Leppävaaaran seurakunta. Prästerna Mirja von Martens och Kalervo Salo medverkar, Sari Anetjärvi medverkar med sång. 

Under stilla veckan pågår ett av Esbo svenska församlings konfirmandläger. I samband med konfalägret på Hvittorp i Kyrkslätt hålls en mässa inför påsknatten tillsammans med konfirmanderna. Mässan hålls 30.3 i Hvittorps kapell kl. 20. 

På påskdagen bryter glädjens jubel ut. Församlingarna i huvudstadsområdet håller ett flertal mässor där alla åldrar ska känna sig välkomna, också de allra yngsta. I påskmässan för hela familjen i Esbo domkyrka, sö 31.3 kl.12.15 uppträder körerna EsVoces, Novena och Kråksången. Efteråt får man ta med sig av påskliljorna och på så sätt föra påskglädjen vidare till vänner. 

Påskens hela evenemangskalender i Esbo svenska församling Öppna länk i ny flik

Påskens evenemang i Esbo församlingar (finska) Öppna länk i ny flik

Påskens evenemang i de svenska församlingarna i Helsingfors, Grankulla och Esbo. Öppna länk i ny flik

25.3.2024 12.20