Skriftskola

Välkommen till skriftskolan 2018!

De som är födda år 2003 och är medlemmar i Esbo svenska församling har fått ett brev hem vecka 40/2017 med information om skriftskolan. Den elektroniska anmälningen pågick 9 - 31.10.2017 och vi fick glädjande många anmälningar till skriftskolan 2018.

Fördelningen av platser blev klar i början av november 2017. Vi har försökt fördela platserna så rättvist som möjligt. Bekräftelsebreven postades vecka 45/2017. Eftersom vissa skriftskolalternativ har varit speciellt populära har det tyvärr i en del fall gått så, att man inte har fått plats i den grupp som man satt som första, andra eller t.o.m. tredje alternativ.

Detta år är det tyvärr mycket svårt att byta grupp eftersom årsklassen är ovanligt stor och alla läger är fullbokade. Gruppbyte kan göras bara om en konfirmand av misstag kommit till en grupp där hen inte har någon kompis alls.

Vi beklagar det här och förstår mycket väl att de som inte rymts med i den grupp de mest av allt önskat sig känner sig besvikna. Men vi hoppas att skriftskoltiden ändå blir en positiv upplevelse och ger möjlighet till nya kompiskontakter.

Frågor?
Skriftskolprästen Brita Ahlbeck svarar på frågor om skriftskolan i allmänhet, tfn 040 546 5194, e-post brita.ahlbeck@evl.fi.

Sektorschefen för barn-, familje-och ungdomsverksamheten Helena Aitti-Lindberg svarar på frågor om lägerplatser och byte av grupp,  e-post helena.aitti-lindberg@evl.fi

Dagssamling – vad är det?
En dagssamling är en träff på dagtid, oftast en lördag och en söndag, med lektioner och lunch/mellanmål. Dagssamlingarna är obligatoriska. Varje skriftskola har sina egna samlingar, men vi ordnar också en extra dagssamling våren 2018 för dem som missat någon samling.

Vad kostar det?

Avgift för mat, logi och material:
Lägerskriftskola          170 €
Påskskriftskola            150 €
Cityskriftskola               70 €

Betalningen sker elektroniskt via en betalningslänk, som skickas till konfirmandens vårdnadshavare. Vid behov kan man ansöka om befrielse från lägeravgift. Blanketten skickades med bekräftelsebrevet och kan också printas ut som pdf-version:

Befrielse från lägeravgift

Skriftskolans säkerhetsdokument

hittar du här i pdf-version

Flera ungdomar som tillsammans formar ett kors med sina fingrar.