Församlingarnas utrymmen är till för alla

Vid högmässor och kyrkliga förrättningar beror personbegränsningen på kyrk- eller kapellsalens storlek. Se uppgifter under respektive utrymme. 
 

Nästan alla våra utrymmen kan användas för kyrkliga förrättningar och vid fester i samband med dem. I Esbo finns fem huvudkyrkor, men även kapellen passar bra för dop, vigsel och begravning.

Esbo församlingars servicecentrals bokningstjänster sköter bokningarna av dop, vigslar och jordfästningar i alla församlingar i Esbo. Alla ärenden som berör begravningar och gravskötsel sköts också av servicecentralen, på ett enda ställe på Kyrkogatan 1 i Esbo centrum. Också bokningar av lägercentrum sköts här. Utrymmen för t.ex. möten, konserter och gruppverksamhet bokas fortfarande direkt i församlingarna.

Typ av lokal
Typ av evenemang
Antal personer
Tillgänglighet
Esteetön tila
Sök med sökord