Avbokning

Om du avbokar ditt deltagande 14 dygn eller färre före evenemanget, debiterar Esbo svenska församling 50 % av avgiften. Vid uppvisande av läkarintyg debiteras ingen avgift.

Konfirmander som avbryter konfirmandläger betalar avgiften till fullt belopp (100%).

Policyn om avbokning gäller avgiftsbelagda och genomförda evenemang.  Exempelvis utfärder, konfirmandläger, retreater o.dyl. 

Fakturering

Faktureringen av Esbo församlingar äger rum genom kyrkans servicecenter.
Vi accepterar endast elektroniska e-fakturor.

FO-nummer: 0200562-2

 

Våra e-faktureringsadresser är:

EDI-kod: 003702005622 Esbo kyrkliga samfällighet

EDI-kod: 003702005622550 Fastighetstjänster och Begravningstjänster

 

E-fakturoperatör: CGI och förmedlarkod: 003703575029

 

E-fakturering måste alltid riktas till församlingar

Kyrkans servicecentral
Esbo församlingar
003702005622 PB 5018 02066 DOCUSCAN

 

Som en referens måste alltid nämnas: enhet-/prenumerantnamn