Kyrkoherden har ordet:

Gud är med oss!

Föräldrarna funderade på vilket namn de skulle ge åt sin son. Släkten och vännerna var nyfikna. Och gossen fick namnet Jesus. Det betyder frälsning och har sin grund i, att Gud räddar och är med sitt folk. Det förstod också Josef då han fick veta, att hans förlovade Maria väntade barn. Ängeln sade till Josef i en dröm, att han inte skulle vara rädd, för Gud var med hela familjen.

Gud är med sitt folk, han är med i mänsklighetens olika skeden, han är med i skapelsen alltifrån dess början till dess slut. Han är med när världen ser mörk ut för oss mänskor, han är ljuset som hjälper oss att se framåt i livet. Julens oslagbara budskap lyder därför: Gud är med oss. Han överger aldrig.

Tron betyder vänskap: ”Du och jag, Herre.” Ljuset lyser mitt ibland oss, speciellt i jultid delar vi vänskapen, kärleken och glädjen med varandra.

Fridfull Adventstid och Välsignad Jul!

Roger Rönnberg

Kyrkoherde

Kyrkoherde Roger Rönnberg.