OBS! Esbo svenska församlings startsida är www.esboforsamlingar.fi. Där hittar du veckans program och annat aktuellt!

 

Kyrkoherden har ordet:

Under stilla veckan följer vi Jesus under de sista dagarna av hans liv.

Vi hör hur han ber i Getsemane-trädgård.

Vi firar den heliga nattvarden på skärtorsdagen och kommer ihåg hur han firade sin sista kväll tillsammans med lärjungarna.

På långfredagen är allt stilla och mörkt, världens Frälsare ligger i graven.

På påskmorgonen bryts mörkret och det dystra omvandlas till en stor glädje: Kristus är sannerligen uppstånden!

Hans uppståndelse är det största budskapet i vår tro. Att Kristus sannerligen är uppstånden ger oss ett löfte om syndernas förlåtelse och evigt liv. Kristus uppståndelse ger oss hopp om en framtid.

Med orden ur psalm 274 önskar jag dig en välsignad påsktid!

”Det finns glädje bortom graven och en framtid full av sång!

Kira Ertman, kyrkoherde 

 

Vi informerar om allt aktuellt i Kyrkpressen, på våra hemsidor och i våra kanaler på sociala medier. Du kan också ringa församlingens kansli och fråga vad som är på gång.

Corona-anvisningar för Esbo svenska församling.

 

 

 

Kyrkoherde Kira Ertman