OBS!  Esbo svenska församlings startsida: www.esboforsamlingar.fi

Kyrkoherden har ordet:

Här bor hoppet – det känns väldigt aktuellt denna vår. Efter att ha levt en konstig, annorlunda vardag i mer än ett år nu, så känns det viktigt att hålla hoppet levande. Hoppet om en ljusare framtid, hoppet om en tid då vi kan träffas tryggt, utan att oroa oss för smitta, hoppet om en vardag med simhallsbesök, spontana utfärder till något café och strosande mellan bokhyllorna i närbiblioteket, hoppet om en tid då oron inte skuggar vår tillvaro. Hoppet bor här, bland oss människor, mitt i livet. Hoppet ger oss frid, lugn och framtidstro. Vad betyder hoppet för dig? Jag önskar dig en fridfull och hoppingivande påskhelg! 

Kira Ertman, kyrkoherde 

 

Kyrkoherde Kira Ertman