OBS! Esbo svenska församlings startsida är www.esboforsamlingar.fi. Där hittar du veckans program och annat aktuellt!

 

Kyrkoherden har ordet:

Jag har på sistone funderat en hel del på en Bibelvers från Jeremias bok:


”Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp.”

När världen och vardagen omkring har redan en längre tid känts osäker, så har mina tankar vänt sig till hoppet. Det är väl en naturlig reaktion, att försöka hitta en framtidstro. Hoppet betyder så mycket för vårt välmående. Det finns en sanning i att hoppet hålls alltid levande. Det är också mänskligt att söka tröst och uppmuntran hos Gud. Kanske därför känns den här versen så aktuell just nu.

Vi har en framtid och ett hopp. Samma hoppfulla budskap hittar vi i psalm 945:

Som en värme i kroppen
går din nåd genom livet.
Till ett levande hopp
har du fött oss på nytt.
Vi skall inte gå under.
Vår framtid är här,
den är här
och det gamla har flytt.
 

Kira Ertman, kyrkoherde 

 

Vi informerar om allt aktuellt i Kyrkpressen, på våra hemsidor och i våra kanaler på sociala medier. Du kan också ringa församlingens kansli och fråga vad som är på gång.

Corona-anvisningar för Esbo svenska församling.

 

 

Kyrkoherde Kira Ertman