OBS! www.esboforsamlingar.fi är vår svenska startsida där du hittar alla gudstjänster och evenemang!

___________________________________________________________________________

Kyrkoherden har ordet:

Kristus är uppstånden, han är sannerligen uppstånden!

Vilket budskap! Kvinnorna fick höra det vid den tomma graven på påskdagens morgon. De blev förskräckta, för budskapet var ju så stort att det var nästan omöjligt att förstå.

Den uppståndne visade sig på vägen till Emmaus för att lärjungarna skulle förstå det som verkligen hade hänt.

På påskdagen får även vi stanna upp inför detta budskap: Jesus är uppstånden! Det är ännu idag ett mäktigt budskap, som känns svårt att ta till sig. Kan det verkligen vara sant? Tillsammans med miljoner andra kristna tror vi på påskens budskap och firar vår största högtid. Dödens mörker är övervunnet, det tunga och sorgliga byts ut till enorm glädje; Kristus är uppstånden! 

Påsken kan firas på olika sätt. Någon kanske stillar sig för att begrunda dess betydelse, för en annan är påsken fylld av chokladägg, kycklingar, harar, videkissor och äggjakt. Allt detta återspeglar och symboliserar påskens budskap, som handlar om hur vi människor genom korset fick ett nytt liv. Inte endast Kristus fick ett nytt liv, utan var och en av oss. 

Påsken är en glädjens fest, då vi firar uppståndelsen och våren, den årstid då den mörka vintern är förbi. Jag känner att påsken på något sätt varje år är en vändpunkt, ett säkert vårtecken. Videkissorna har slagit ut, så småningom kommer de första mössöronen, krokusarna blommar, primörerna kommer till grönsaksdisken. Efter fastetidens stillhet är allt i blom, något är på gång, våren kittlar och jag längtar ut i det fria.

Med orden i en härlig påsk- och vårpsalm vill jag önska dig en glad påsktid och solig vår!

Psalm 532:

Likt vårdagssol i morgonglöd gick Jesus fram ur natt och död till liv förutan like. Därför, så länge världen står, det efter vinter kommer vår också i andens rike.

Som fåglars kör i lund och mark besjunger våren, blid och stark, och livets alla under, vi må besjunga med varann hans liv, som döden övervann i påskens morgonstunder.

Snart alla ängar stå i skrud, och skogen kläder sig som brud, när livets krafter blomma. Så komme vår i Jesu namn i folkens liv, i kyrkans famn, till alla själars fromma.

Kira Ertman, kyrkoherde

 

 

 

Kyrkoherde Roger Rönnberg.