Helena Aitti-Lindberg

sektorschef för barn- och familjeverksamheten
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Lenita Björk-Sederholm

barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Mauriz Brunell

kantor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Camilla Dannholm

ungdomsarbetsledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Emma Enoksson

barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Projektanställd till 15.5 för den svenska delen av Digikinkerit samt uppsökande ungdomsarbete

Irene Erkko

kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Kira Ertman

kyrkoherde
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Tommi Hartikainen

övervaktmästare
Esbo svenska församling
Olars kyrka, svenska sidan
02200 Esbo

Synnöve Heikkinen

byråsekreterare
Esbo svenska församling
(09) 8050 3000
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Jenni Hietala

ledare för familjeverksamheten
Esbo svenska församling

Heidi Jäntti

kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Kontaktperson för frivilligverksamhet, kontaktperson i regnbågsfrågor


Johan Kanckos

församlingspastor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Nina Kronlund

kantor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Emma Kujanpää

barnledare
Esbo svenska församling
Esbo domkyrkas församlingsgård
02770 Esbo

Tina Laahanen

barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Nina Lejonqvist-Jurvanen

förvaltningsassistent
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Henrika Lemberg

diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Niclas Lemström

t.f. ungdomsarbetsledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Martin Lundberg

barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Mirja von Martens

församlingspastor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Kati Olin

barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Taina Sandberg

ledande diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Marcus Söderström

barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Johanna Terho

ledande ungdomsarbetsledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Kontaktperson i regnbågsfrågor


Nina Wallenius

diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Lisa Wentjärvi

barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo