Helena Aitti-Lindberg

ledande tjänsteinnehavare i fostran
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Marika Belkin

församlingssekreterare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Lenita Björk-Sederholm

barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Mauriz Brunell

kantor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Camilla Dannholm

ungdomsarbetsledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Irene Erkko

kaplan, vik. kyrkoherde 24.7-29.10.2024
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Kira Ertman

kyrkoherde, tjänstledig 24.6-29.10.2024
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Agneta Gestrin

sakkunnig i kommunikation
Esbo svenska församling
Kommunikationstjänster

Tommi Hartikainen

övervaktmästare
Esbo svenska församling
Olars kyrka, svenska sidan
02200 Esbo

Jenni Hietala

ledare för familjeverksamheten, tjänstledig
Esbo svenska församling

Ani Iivanainen

diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Kontaktperson i regnbågsfrågor, frivilligverksamhet


Heidi Jäntti

kaplan, tjänstledig - 30.11.2024
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Kontaktperson för frivilligverksamhet, kontaktperson i regnbågsfrågor


Markus Kallatsa

vik. församlingspastor 1.8-31.12.2024
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Nina Kronlund

kantor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Emma Kujanpää

barnledare
Esbo svenska församling
Esbo domkyrkas församlingsgård
02770 Esbo

Tina Laahanen

barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Anna Laasio

ungdomsarbetsledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Nina Lejonqvist-Jurvanen

förvaltningsassistent
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Lasse Leppänen

vik. kantor t.o.m. 31.7.2024
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Catharina Lindroos

t.f. ledare för familjeverksamheten
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Jooseppi Lohi

församlingspastor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Martin Lundberg

barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Mirja von Martens

församlingspastor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Kati Olin

barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Roger Rönnberg

vik. församlingspastor -16.6.2024
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Taina Sandberg

ledande diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Janne Sironen

tf. kaplan - 30.11.2024, vik. kyrkoherde 24.6-23.7.2024
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Kontaktperson för frivilligverksamhet; kyrkvärdar, textläsare, nattvardsassistenter och sjukhusvänner

Marcus Söderström

barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Nina Wallenius

diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Lisa Wentjärvi

barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo