Coronaviruspandemins inverkan på Esbo församlingars verksamhet och betjäning 

 

All församlingsverksamhet kan återupptas från och med 14.2.2022.

Inom Esbo svenska församling återgår vi etappvis till normal verksamhet.


Högsta tillåtna personantal i församlingens kyrkor och utrymmen närmar sig normalkapacitet. Undantag med begränsningar hittas här.


Följande begränsningar angående deltagare vid förrättningar: Begravningskapellet 50, Klockarmalmens stora kapell 60, Klockarmalmens lilla kapell 26 personer. Visning av avliden är möjligt från och med 1.3.


Diakonin betjänar i första hand per telefon eller via Teams.

Församlingens kansli betjänar per telefon och e-post. Kansliet öppnar för besök från och med 3.3.

Vi rekommenderar att dop förrättas i kyrkans utrymmen, där det finns gott om plats och det är möjligt att hålla säkerhetsavstånd.  Vid hemdop är det viktigt att planera på samma sätt för deltagare och gäster; att alla får plats och känner att det är tryggt att delta.


Munskydd används efter eget omdöme (vänligen ta med eget munskydd). Den som har exponerats för coronasmitta bör använda munskydd. Stanna hemma om du känner dig sjuk eller har luftvägssymtom. På det här sättet bryr vi oss om och skyddar varandra och speciellt dem som hör till riskgrupperna.
 Vi följer myndigheternas anvisningar.  Myndigheternas beslut kan leda till förändringar i verksamheten.

Kundbetjäning

De anställda är anträffbara per telefon och e-post. 

Esbo regioncentralregister och Esbo församlingars servicecentral betjänar tills vidare endast per telefon och elektroniskt. Kontaktuppgifter under information-kansli

Esbo svenska församlings kansli betjänar per telefon måndag-fredag kl. 9-13. Öppet för besök måndag och torsdag kl. 9-13 eller enligt överenskommelse.

Hjälp och stöd 

Om du behöver samtalsstöd kan du tala med en präst eller diakon, kontaktuppgifter finns under Stöd och hjälp i livet 

Esbo svenska församlings präster och diakoniarbetare.

Du kan också kontakta Kyrkans samtalstjänst, 0400 22 11 80.

 

Ansiktsmask, rena händer, utsträckta händer.