Coronaviruspandemins inverkan på Esbo församlingars verksamhet och betjäning 

 

Hälsomyndigheten, Institutet för hälsa och välfärd THL har uppdaterat coronaanvisningarna för medborgare 22.12.2022.

Samma försiktighetsåtgärder gäller som vid övriga luftvägsinfektioner. Det finns inte längre behov av skilda anvisningar för coronaviruset. Insjuknade kan återgå till vardagen när symptomen minskat och febern är borta, enligt THL. Fortsättningsvis kan munskydd används efter eget omdöme (vänligen ta med eget munskydd). Stanna hemma om du känner dig sjuk eller har luftvägssymtom. På det här sättet bryr vi oss om och skyddar varandra och speciellt dem som hör till riskgrupperna.

Kundbetjäning

De anställda är anträffbara per telefon och e-post. 

Esbo regioncentralregister och Esbo församlingars servicecentral betjänar tills vidare endast per telefon och elektroniskt. Kontaktuppgifter under information-kansli

Esbo svenska församlings kansli betjänar per telefon måndag-fredag kl. 9-13. Öppet för besök måndag och torsdag kl. 9-13 eller enligt överenskommelse.

Hjälp och stöd 

Om du behöver samtalsstöd kan du tala med en präst eller diakon, kontaktuppgifter finns under Stöd och hjälp i livet 

Esbo svenska församlings präster och diakoniarbetare.

Du kan också kontakta Kyrkans samtalstjänst, 0400 22 11 80.

 

Ansiktsmask, rena händer, utsträckta händer.