Coronaviruspandemins inverkan på Esbo församlingars verksamhet och betjäning 

 

Med anledning av det försämrade smittläget i coronaepidemin gäller följande restriktioner till och med  31.1.2022. 

Vid högmässor och gudstjänster är det maximala antalet deltagare 30 personer eller endast en femtedel av utrymmets sittplatser är i bruk. Högmässor strömmas på församlingens facebook-sida.


Från 1 januari begränsas antalet deltagare ytterligare, vid förrättningar. Prästerna kontaktar anhöriga om de gällande restriktionerna.

Vi rekommenderar starkt att dop förrättas i kyrkans utrymmen, där det finns gott om plats och det är möjligt att hålla säkerhetsavstånd. Också här gäller att endast en femtedel av utrymmets kapacitet är i bruk.  Vid hemdop är det viktigt att planera på samma sätt för deltagare och gäster; att alla får plats och känner att det är tryggt att delta.

Visning av avlidna är fortsättningsvis inte tillåtet. I begravningskapellet ryms 16 personer, i Klockarmalmens stora 24 och i lilla kapellet 8 personer. Med kyrkoherdes tillstånd kan undantag beviljas men maximalt deltagarantal är 30.

I januari startar dag- och miniorklubbarna, samt barnkörsverksamheten.
Familjeklubbarna har paus.

I konfirmandverksamheten är träffarna och dagssamlingarna via Teams.

Under januari uteblir körövningar för vuxna, samlingar och träffar för vuxna, liksom publika evenemang och konserter med publik. Enstaka konserter och evenemang strömmas över nätet.

Diakonin betjänar i första hand per telefon eller via Teams.

Församlingens kansli betjänar per telefon och e-post. Kansliet är stängt för besök.

Vi rekommenderar starkt att ansiktsskydd och munskydd används vid församlingarnas evenemang inomhus. Vänligen ta med eget munskydd! Rekommendationen om munskydd gäller alla som fyllt 12 år. Alla deltagare har möjlighet att desinficera sina händer genast vid ankomsten. Stanna hemma om du känner dig sjuk eller har luftvägssymtom. På det här sättet bryr vi oss om och skyddar varandra och speciellt dem som hör till riskgrupperna.
 Vi följer myndigheternas anvisningar.  Myndigheternas beslut kan leda till förändringar i verksamheten.

Kundbetjäning

De anställda är anträffbara per telefon och e-post. 

Esbo regioncentralregister och Esbo församlingars servicecentral betjänar tills vidare endast per telefon och elektroniskt. Kontaktuppgifter under information-kansli

Esbo svenska församlings kansli betjänar per telefon måndag-fredag kl. 9-13. (Öppet för besök måndag och torsdag kl. 9-13 eller enligt överenskommelse - obs! stängt för besök till och med 31.1.2022)

Hjälp med att skaffa covidintyg

Behöver du hjälp med att få ditt covidintyg i pappersform eller ladda ned covidintyget till din smarttelefon så hjälper vi dig. Kontakta vår ledande diakoniarbetare Taina Sandberg 040 547 1856, taina.sandberg@evl.fi och boka en tid för träff.

Tag med dig uppgifter som behövs för stark autentisering. Saknar du nätbankskoder kan Esbo stad hjälpa dig med att få covidintyg. (eller alternativt den stad där du är coronavaccinerad -testad).

Hjälp och stöd 

Om du behöver samtalsstöd kan du tala med en präst eller diakon, kontaktuppgifter finns under Stöd och hjälp i livet 

Esbo svenska församlings präster och diakoniarbetare.

Du kan också kontakta Kyrkans samtalstjänst, 0400 22 11 80.

 

Ansiktsmask, rena händer, utsträckta händer.