Ämbetsbetyg och släktutredningar

Beställningar

När du behöver ett ämbetsbevis kan du beställa det 

OBS! Församlingarna i Esbo och Grankulla sköter inte mera ämbetsbevis eller släktutredningar.

Ämbetsbeviset är i allmänhet avgiftsbelagt. Mer information om kostnaderna finns i prislistan här nedanför. Ämbetsbevis behövs inte längre för pass och körkort.

Släktutredning eller släktforskning kan du beställa genom att kontakta regioncentralregistret i Esbo, som betjänar medlemmarna i församlingarna i Esbo och från 1.1.2020 också medlemmarna i Grankulla svenska församling och Kauniaisten suomalainen seurakunta. 

Läs också kyrkostyrelsens Information om släktutredning inför bouppteckning.

Leveranstid

Ämbetsbevis som innehåller personliga uppgifter postas samma dag eller dagen efter att de har beställts. Leveranstiden för släktutredningar är ca 4 veckor.

Avgifterna för släktutredningar (t.ex. för bouppteckning) finns i prislistan här nedanför.

Avgifter för ämbetsbevis fr.o.m. 1.1.2020

De här avgifterna tillämpas på beställningar av ämbetsbevis fr.o.m. 1.1.2020.

>> Prislista fr.o.m. 1.1.2020