Ämbetsbevis och släktutredningar

Det finns två typer av ämbetsbevis

1. Levnadsintyg

På intyget anges personens basuppgifter. Vid behov, beroende på ändamålet, kan information om make/maka, barn eller föräldrar tilläggas. Till förälderns bouppteckning behövs inte skillt levnadsintyg för barn som hör till ev.luth kyrkan. Barnens lever-uppgifter syns på förälderns släktutredning. Om barnet inte hör till ev.luth kyrkan måste levnadsintyg beställas från personens egen registerförare t.ex. DVV eller från utlandet. För att underlätta uträttande av ärenden innan bouppteckningen är klar, kan ett levnadsintyg där släktskap syns behövas. Kontrollera med ifrågavarande inrättning, t.ex. banken.

2. Ämbetsbevis för släktutredning

Släktutredning behövs oftast för bouppteckning och annan skötsel av dödsboärenden (t.ex. bostads- och fastighetsaffärer, lagfart, avsägande av arv). Det är en obruten kedja av personens flyttinformation och medlemskap från 15 års ålder till idag / dödsdag. I den framgår makar och barn. Om personen är barnlös och ogift anges föräldrarna och syskonen. 

Släktutredning är inte samma sak som släktforskning.

Vid behov kan ämbetsbevis fås på flera språk

Lever-intyg kan fås på finska eller svenska.
Vid behov fås lever-intyg för utländska myndigheter på en flerspråkig blankett på engelska, tyska eller franska.
Släktutredning kan endast fås på finska och svenska.

Ämbetsbevis att beställa från andra ställen

Om personen bott på avträtt område bakom gränsen beställs intyg för den tiden från  RiksarkivetÖppna länk i ny flik
Om personen inte tillhört församling skall intyg beställas från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata DVVÖppna länk i ny flik
Om personen tillhört ortodoxa kyrkan beställs intyget från ortodoxa kyrkan i KuopioÖppna länk i ny flik
Om personen bott utomlands hittas uppgifter på Finland utomlandsÖppna länk i ny flik

Ämbetsbeviset är avgiftsbelagt. Prislista

Kostnadsansvar

Den som beställer ett ämbetsbevis bokar begravning, inlöser en gravplats och gravskötsel av samfälligheten är enligt de allmänna avtalsrättsliga principerna som beställare ansvarig för de kostnaderna som uppstår.
Beställaren har rätt att flytta över ansvaret för kostnaderna till dödsboet för att betalas, med förutsättning att dödsboet har ekonomiska tillgångar. Dödsboets medellöshet anses inte vara belägg för att samfällighetens fakturor inte behöver betalas (Ärvdabalk 18 kap. 15 §, Lag om begravningsväsende 23 §).

Om dödsboet är medellöst bör de som ombesörjer bouppteckningen och begravningen utse en person, eller flere tillsammans, betalar kostnaderna för införskaffade tjänster. Av kommunen kan vid behov anhållas om kompletterande utkomststöd för begravning.

 

Den nya guiden När en närstående avlider på webbtjänsten Suomi.fiÖppna länk i ny flik ger vägledning framåt steg för steg.