Ämbetsbetyg och släktutredningar

Beställning

När du behöver ett ämbetsbetyg kan det beställas med en elektronisk blankett, eller genom att kontakta Esbo församlingars servicecentral.
 
Ämbetsbetyg som gäller en levande person och som printas ut direkt från församlingens medlemsregister är gratis. Ämbetsbetyg behövs inte längre för pass och körkort. Mer information om avgifter för ämbetsbetyg finns i prislistan nedan.

Släktutredning eller släktforskning kan beställas genom att kontakta
Esbo församlingars servicecentral. Bekanta dig också med kyrkostyrelsens cirkulär om släktutredning för bouppteckning.

Leveranstid: Ämbetsbetyg som innehåller personliga uppgifter postas samma dag som beställningen gjorts, eller dagen efter beställningen. Leveranstiden för släktutredningar är ca 2-3 veckor. Avgifterna för släktutredning (t.ex. för bouppteckning) framgår ur prislistan.

Avgifter för ämbetsbetyg och släktutredningar:

S.k. lever-betyg, som innehåller uppgifter om en medlem i en församling i Esbo (inte flyttningar, personhistoria eller andra personer) är gratis. Om uppgifter om in- och utflyttningar, om make/maka eller barn tilläggs, kostar intyget 9,00 €.

Ämbetsbetyg där uppgifterna kommer direkt från medlemsregistret 9,00 €

Manuellt uppgjord släktutredning där uppgifterna kommer från familjebladen 9,00 €

Manuellt uppgjord släktutredning där uppgifterna hämtats från kyrkböcker i bokform och där uppgifterna enbart gäller huvudpersonens äktenskap, flyttning eller död, eller kyrkliga förrättningar 9,00 €

Manuellt uppgjord släktutredning där uppgifterna hämtats från kyrkböcker i bokform och där uppgifterna också gäller andra personer än huvudpersonen, och gäller dessas äktenskap, flyttning- eller död, eller kyrkliga förrättningar 30,00 €

Släktutredning för släktforskning, de första 30 minuterna 30,00 €
Om utredningen tar mer än 30 minuter tillkommer en tilläggsavgift på 15,00 € för varje påbörjad 30 minutersperiod.

Betyg som utfärdas för vetenskaplig forskning, de första 30 minuterna 30,00 €. Tilläggsavgift på 12,00 € för varje påbörjad 30-minutersperiod.

Kopia på redan existerande släktutredning 9,00 €/sida

Mångspråkigt ämbetsbetyg 9,00 €

Manuellt uppgjort utdrag ur dopbevis 9,00 €

Expeditionsavgift 5,50 €